แพทย์แผนจีน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 218 มิถุนายน 2540
  แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ ๒)ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอน เราอาจยุ่งอยู่กับเรื่องใกล้ตัวจนเราไม่ได้มองว่า ธรรมชาติในโลกและจักรวาลมีส่วนสัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร เช่นเดียวกับดวงดาว เราอาจรู้สึกว่าอยู่ไกลเกินกว่าจะเกี่ยวข้องกับเรา แต่ในแง่ของแพทย์จีนนั้นได้กล่าวว่า อิทธิพลของดวงดาวมีผลกระทบต่อสรีรสภาพและพยาธิสภาพของร่างกาย เช่น ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 217 พฤษภาคม 2540
  แพทย์แผนจีนในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ ๑) มนุษย์กับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวจุดเด่นและหลักการสำคัญของแพทย์แผนจีนข้อหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อมรอบตัว) หรือที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ฟ้า-ดิน-และมนุษย์ หลักการนี้ถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติมนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใดๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 204 เมษายน 2539
  ลายเส้นบริเวณตำแหน่งใต้นิ้วมือในทัศนะการแพทย์จีนเชื่อว่าร่างกายทุกส่วนล้วนเชื่อมโยงกัน สิ่งที่แสดงออกภายนอกจึงสามารถบ่งบอกถึงภายในได้ลายเส้นบริเวณใต้นิ้วมือก็เป็นอีกอย่างที่สามารถพยากรณ์ถึงสมรรถนะภายในของร่างกายได้เช่นกัน1. โคนนิ้วชี้บ่งบอกถึงความแข็งแรงและอ่อนแอของหัวใจและตับถ้าบริเวณนี้นูนมากกว่าปกติ มีเส้นยุ่งเหยิง มักมีโอกาสเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจ สมอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 203 มีนาคม 2539
  ฝ่ามือ บอกสุขภาพ (ต่อ)ฉบับนี้ขอกล่าวถึงเรื่องเนินต่าง ๆ ต่อ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์บ่งบอกถึงสุขภาพภายในได้ 6. เนินจันทร์ (หมายถึงธาตุทอง-ดูรูป 6) เป็นเนินที่บ่งบอกถึงสมรรถนะของระบบหายใจ และสุขภาพจิตใจของเจ้าของลายมือ ถ้าบริเวณนี้มีเนื้ออูม สีแดงเรื่อ ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 202 กุมภาพันธ์ 2539
  ฝ่ามือบอกสุขภาพฉบับที่แล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงทัศนะแพทย์จีนมองว่า “เส้นลายมือ” มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างแนบแน่นอย่างไร ฉบับนี้จะกล่าวถึงเนินต่าง ๆ บนฝ่ามือก็มีความสัมพันธ์กับสุขภาพเช่นกัน และบ่งบอกถึงสุขภาพของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 201 มกราคม 2539
  เส้นลายมือในทรรศนะแพทย์จีนเส้นลายมือนั้นมีความสัมพันธ์กับสุขภาพอย่างแนบแน่น เครื่องหมายและตำแหน่งบนฝ่ามือที่แตกต่างกัน จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของสุขภาพ และโรคภัยที่แตกต่างกันด้วยเส้นลายมือที่ดี ควรเป็นเส้นที่ชัดเจนและสวยงาม เส้นไม่ใหญ่ สีไม่จางซีด ไม่มีเส้นแตก ไม่มีเกาะเป็นเหลี่ยม หรือมีเครื่องหมายอุปสรรคอื่น ๆโดยทั่วไปแล้ว ถ้าฝ่ามือซีดมากจะบ่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่แข็งแรง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 198 ตุลาคม 2538
  มือ บอกโรคทางแพทย์จีนถือว่าลักษณะของมือ สีของฝ่ามือ ความชุ่มแห้งของมือ และหลอดเลือดของฝ่ามืก็มีความสามารถบอกความสมบูรณ์ของร่างกายได้ความอวบของมือถ้าเป็นผู้ที่มีมืออวบ แสดงว่าเป็นผู้ที่มีพลังเต็มเปี่ยมในการทำงาน ถ้ามือเล็กเรียวและอ่อน แสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรง เป็นโรคได้ง่าย บางครั้งแม้มือจะอวบ แต่ถ้าอ่อนไม่มีแรง แสดงว่าร่างกายไม่แข็งแรง เช่นกันถ้ากล้ามเนื้อบนฝ่ามือแน่น แต่ขาดความยืดหยุ่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 197 กันยายน 2538
  ลายนิ้วมือลายนิ้วมือนั้นมีมาแต่กำเนิด และจะดำรงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ประชากรทั่ว-โลกจำนวนหลายพันล้านคนจะไม่มีใครที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันเลย ดังนั้นการพิมพ์ลายนิ้วมือจึงเป็นสิ่งที่มีเฉพาะบุคคล และจำแนกบุคคล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  เล็บ บอกโรคการแพทย์จีนได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้มากมาย จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้1. ตัวเล็บเป็นร่อง1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 190 กุมภาพันธ์ 2538
  เล็บบอกโรค เล็บนิ้วมีหน้าที่ป้องกันนิ้วมือ ไม่ให้ได้รับการกระทบกระทั่งจากการกระทำภายนอก นอกจากประโยชน์ดังกล่าว ในชีวิตประจำวันเล็บยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น ขีดข่วน เกาเวลาคัน หยิบของเล็กๆ ดึงหนามออกเวลาหนามตำ เป็นต้นในชีวิตประจำวันเราให้ความสนใจเล็บอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้หญิงจะสนใจเล็บในแง่ความสวยงาม มีการใช้ยาทาเล็บสีต่างๆ เพื่อให้ดูสวยงาม ...