โรคจากการทำงาน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  พบอันตรายจากแป้งที่ถุงมือผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้นมีรายงานเกี่ยวกับตุ่มเล็กๆ เนื่องจากแป้งเกิดขึ้นภายหลังการทำศัลยกรรมกระดูก ช่องอก ตา หู คอ และจมูก ปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องแพทย์ในกรณีเหล่านี้จำนวน 15 ราย ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการแทรกซ้อน อันเนื่องมาจากแป้งที่โรยในถุงมือยางจะเพิ่มมากขึ้นทุกที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  แมงป่องต่อย“แมงป่อง” เป็นแมงที่มีพิษคล้ายกับตะขาบ โดยปกติอาศัยอยู่ตามซอกหิน กองไม้ กองกระดาน และระยะฤดูฝนชอบขึ้นมาซุกอยู่บนบ้านเรือนอาการเฉพาะที่ เมื่อถูกแมงป่องต่อย คือ ปวด บวม และแดง บางรายถ้าแพ้อาจมีไข้ ปวดศีรษะ และปวดแผลมากการปฏิบัติเมื่อถูกแมงป่องต่อย1. ล้าง และฟอกบริเวณแผลด้วยสบู่ ล้างด้วยน้ำสะอาด2. ใช้แอมโมเนียหอมชุบปิดแผลไว้3. ถ้าปวดให้กินยาแก้ปวดพาราเซตามอล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายดังนั้นการได้กินอาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้เสนอเรื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  ความปลอดภัยในการขับรถ ความรับผิดชอบของใคร?โครม! เอาอีกแล้ว ชนกัน ไม่ว่าจะชนด้านหน้าหรือด้านหลัง หรือชนรถจักรยานยนต์เมื่อเห็นเด็กเล็กๆ นั่งข้างหน้าตรงเบาะหน้าทีไร หวาดเสียวแทนทุกที ยิ่งเห็นพ่อแม่ (ขี้เห่อ) บางคนชอบอุ้มเด็กนั่งขับพวงมาลัย พูดง่ายๆ คือ นั่งบนตักของพ่อหรือแม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนตักพ่อ นับเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ประสบการณ์เฉพาะตัว ไม่ใช่อุบัติเหตุ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  แมลงต่อยแมลงที่ใช้วิธีต่อย ที่สำคัญได้แก่ ผึ้ง ต่อ แตน และหมาร่า ซึ่งในที่นี้จะขอรวม มดตะนอย และมดคันไฟไว้ด้วย โดยปกติถ้าแมลงเหล่านี้ต่อย จะมีอาการไม่มากนัก อาการเฉพาะที่ คือ คัน บวม และแดง แต่ผู้ที่ถูกต่อยบางราย มีความไวต่อสารพิษที่แมลงปล่อยออกมา ขณะที่มันต่อย เกิดการแพ้อย่างรุนแรง จะมีอาการเกิดทั่วร่างกาย คือ มีไข้ อาเจียน ท้องเดิน หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดตก ซึมหรือชักหมดสติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  คอลัมน์นี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ ในประเทศลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วยโดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  “หมอกับชาวบ้านแม้จะเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่หมอก็มีวัฒนธรรมแบบหมอ ๆ และชาวบ้านก็มีวัฒนธรรมแบบชาวบ้าน ๆ วัฒนธรรมในที่นี้ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ค่านิยม ความถนัด ความเคยชิน ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งภาษาในการสื่อสาร “พูดจาภาษาหมอ” มิเพียงแต่เป็นเรื่องของการอธิบายศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมย่อยสองระบบเข้าด้วยกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  พยาบาลซึ่งกำลังท้องคนหนึ่งถามผมว่า “ไปสัมผัสกับคนไข้โรคพิษสุนัขบ้า จะฉีดวัคซีนดีไหม”ผมเลยถามไปว่ามีบาดแผลหรือไม่ ได้รับคำตอบว่า มีแต่เล็บขบบริเวณมือ คิดดูแล้วไม่น่าจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้น ซึ่งตามเกณฑ์พิจารณาการใช้วัคซีน เซรุ่มของกองวิทยาศาสตร์ สภาการชาดไทยแล้วไม่ต้องฉีด แต่มีหมายเหตุว่า ถ้ามีความกังวลใจก็ฉีดได้ โดยใช้โปรแกรมก่อนสัมผัสโรค คือฉีด 3 เข็ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  หิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจาก ตัวหิด ซึ่งเป็นตัวไรเล็กๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่งเป็นจุดขาวเล็กๆ โรคนี้พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกัน มักพบเป็นพร้อมกันหลายคนในบ้าน บางครั้งอาจพบระบาดตามวัด โรงเรียน โรงงาน กองทหาร ความยากจน ความสกปรก และการอยู่กันแออัดเป็นปัจจัยสำคัญของการระบาดของโรคนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 114 ตุลาคม 2531
  อาการที่คนไข้ยกข้อมือไม่ขึ้นเนื่องจากกล้ามเนื้อที่บังคับข้อมือไม่ทำงานหรือเป็นอัมพาต เราเรียกว่าข้อมือตก (wrist drop) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงข้างเดียว หรือเกิดพร้อมกันทั้ง 2 ข้างก็ได้สาเหตุเนื่องจากมีการอับเสบของประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อบังคับข้อมือ ที่เรียกว่า ประสาทเรเดียล (radial nerve) จึงทำให้เกิดอาการชา ...