โรคจากการทำงาน

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 113 กันยายน 2531
  ปัจจุบัน ปัญหาหลังเบี้ยวในวัยหนุ่มสาวได้ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างน่าตกใจ จากการสำรวจตามโรงเรียนประถมและมัธยม พบว่ามีนักเรียนหลังเบี้ยวเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 และส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหญิงที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและมาด้วยอาการปวดหลังบางรายก็มาด้วยความไม่สบายใจ เพราะช่างตัดเสื้อหรือตนเองพบว่าไหล่ทั้ง 2 ข้างไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน ด้านหลังมีส่วนนูนขึ้นข้างหนึ่ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 112 สิงหาคม 2531
  พิษของงูไปทำลายตรงปลายประสาทที่ติดกับกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเหนื่อยล้า โดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วยหายใจ มีอาการเหนื่อยล้าได้มาก ซึ่งต้องช่วยโดยการให้เซรุ่มแก้พิษงูงูเป็นสัตว์ที่น่าสงสาร ปกติมักจะกลัวคน และจะหนีเสมอนอกจากจวนตัว เช่น ไปเตะ หรือเหยียบ งูจึงจะกัด หรือบางรายที่มันหวงไข่ คนหรือสัตว์ไปอยู่ในอาณาจักรของมัน ก็อาจจะโดนฉก หรือกัดเอาได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  การประชุมสัมมนาของผู้นำเยาวชน จากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 49 คนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจัดโดยสมาคมพิทักษ์ประโยชน์ ผู้บริโภคและกลุ่มอาสาสมัครเพื่อผู้บริโภคได้สำรวจการใช้และการจำหน่ายยาฆ่าแมลงในย่านภาษีเจริญ พบว่าเกษตรกรในแถบนั้นยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ใช้เครื่องมือป้องกันในระหว่างฉีดพ่น หรือการผสมยาก็ใช้มือเปล่า ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  หมอชาวบ้าน ฉบับนี้ เริ่มย่างเข้าปีที่ 10ในโอกาสครบรอบวันเกิดนี้ เราขออภินันทนาการแฟน ๆ ด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “ไม่มียุงลายไม่มีไข้เลือดออก” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารหมอชาวบ้าน โดยความร่วมมือจาก ชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้อ่าน นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ ในประเทศโดยลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 106 กุมภาพันธ์ 2531
  นางสาวเสริมศรี คงศักดิ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการชี้แจ้งว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯได้เก็บตัวอย่างยาสูดดมที่นิยมใช้สูดดมกันทั่วไปเพื่อบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก หน้ามืดตาลาย วิงเวียนศีรษะ และใช้ทาถูบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย ฯลฯ มาวิเคราะห์ พบว่าอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งแพ้สารเคมีที่ใช้ผลิตได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 106 กุมภาพันธ์ 2531
  เคยสำรวจอาการปวดหลังในชาวนาภาคกลาง มากกว่าร้อยละ 90 ปวดหลังจนต้องอาศัยยาแก้ปวดวันละหลายซอง ก่อให้เกิดปัญหาโรคแผลในกระเพาะ เพราะฤทธิ์ข้างเคียงของยาท่าที่ทำให้ปวดหลังที่สุดคือ ท่าก้มในขณะตกกล้าและเกี่ยวข้าว โดยเฉพาะการเกี่ยวข้าวชนิดพันธุ์เตี้ยลงๆ และต้นข้าวมักล้มลงเวลาสุก กว่าจะได้ข้าวหนึ่งกำมือต้องก้มลงจนหลังปวดแทบจะขาดท่าก้มจึงเป็นท่าที่มนุษย์ทนทุกข์ทรมานมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  นอกจากทำให้เกิดพิษรุนแรงเฉียบพลันแล้ว ยังมีผลร้ายเรื้อรังต่อสุขภาพของชาวนา เพราะพบว่าชาวนาที่ตายมาขึ้นเป็นเพศชายและอยู่ในวัยทำงานหลังจากมีการใช้ยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทปลูกข้าวของประเทศเขตร้อน พบว่านอกจากทำให้เกิดพิษรุนแรงเฉียบพลันแล้ว ยังมีผลร้ายเรื้อรังต่อสุขภาพของชาวนา โรงพยาบาลในประเทศศรีลังกาต้องรับผู้ป่วยที่เกิดพิษของยาปราบศัตรูพืชนี้ถึงปีละ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  อาการผิดปกติจากสารพิษเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หลังจากได้รับสารพิษเข้าไปมาก อาการผิดปกติต่อมาคือ มีปลายประสาทเสื่อม กล้ามเนื้อช่วยหายใจอ่อนแรงและถึงกับเป็นอัมพาต ทำให้หยุดหายใจถึงตายได้พิษยาปราบศัตรูพืชมีมากมาย ที่ทราบกันดีคือ พิษของสารชนิดออร์กาโนฟอสฟอรัส ซึ่งใช้กันมากในชนบทไร่นาของประเทศเขตร้อน และทราบกันมานานแล้วว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 100 สิงหาคม 2530
  ผู้ป่วยด้วยโรคจากโรงงานอุตสาหกรรม และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐยังแก้ไขไม่ได้นายแพทย์สุจินต์ พลากรกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม นายแพทย์ 7 จากกองระบาดวิทยา ร่วมกันแถลงว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น และแรงงานภาคเกษตรกรรมก็เริ่มกระจายตัวออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในโรงงาน ...