พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 108 เมษายน 2531
  มีผลเสียต่อผู้หญิง นอกจากทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดเหมือนในผู้ชายแล้ว ยังมีผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์ และระบบสืบพันธุ์ของหญิงด้วย และมักจะหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติ มีโอกาสเป็นโรคกระดูกผุได้ง่ายกว่าปกติ ถ้ามีครรภ์ก็อาจแท้งหรือคลอดผิดปกติปัญหาที่ผู้หญิงสูบบุหรี่มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่น่าวิตกมาก บริษัทผลิตบุหรี่เริ่มโฆษณาโดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มลูกค้าผู้หญิงมานานแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 106 กุมภาพันธ์ 2531
  “รัฐบาลย้ำนโยบายไม่ส่งเสริมขี้ยา แต่อนุมัติเกือบพันล้านทำโรงงานบุหรี่”“ค.ร.ม.ถกเครียดเรื่องบุหรี่ แล้วอนุมัติตั้งโรงงานยาสูบอีก”“ค.ร.ม.แตกเป็น 2 ก๊ก ซัดกันเรื่องบุหรี่ ‘ชาติชาย’ ฉุน ถ้าห้ามก็ยุบโรงยาไปเลย”นี่คือพาดหัวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับวันที่ 27 มกราคม 2531 หลายฉบับ สรุปได้ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  สุขภาพของคนเราจะดีหรือเลว นอกจากขึ้นกับกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และการมีหมอมียาใช้เมื่อจำเป็นแล้ว พฤติกรรมในการกินอยู่หลับนอนของคนเราก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง ปัจจัยข้อหลังสุดนี้คือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนที่จะต้องกระทำกันเอง ซึ่งอย่างน้อยๆจะต้องปฏิบัติ 3 ข้อด้วยกัน คือ 1. การออกกำลังกาย 2. การกิน 3. การละเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ เช่น เหล้า ยา บุหรี่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 101 กันยายน 2530
  สมเด็จพระสังฆราชกับการไม่สูบบุหรี่นายกรัฐมนตรีกับการไม่สูบบุหรี่การวิ่งกับการไม่สูบบุหรี่พลตรีจำลอง ศรีเมืองกับการไม่สูบบุหรี่การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดูจะเป็นผลมากขึ้นทุกทีๆ มีฝ่ายต่างๆเข้ารณรงค์ในรูปต่างๆ สถานที่ราชการหลายแห่งได้ประกาศเป็นเขตปลอดบุหรี่สมเด็จพระสังฆราชประทานสัมภาษณ์เรื่องการอดบุหรี่ทางโทรทัศน์ และประทานพระโอวาทเรื่องโทษของบุหรี่บ่อยๆท่านปัญญานันทะเทศน์เรื่องบุหรี่เสมอๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 100 สิงหาคม 2530
  ผลเสียของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพทั่วไปเป็นที่ชัดแจ้งแล้ว โดยเฉพาะอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นทางผ่านของควันบุหรี่ที่ดูดเข้าสู่ร่างกายที่สำคัญอย่างไรก็ดี การสูบบุหรี่ก็จะต้องผ่านปากด้วย ซึ่งขึ้นกับจำนวนบุหรี่ที่สูบในแต่ละวัน และระยะเวลาที่สูบนานเพียงใด ตลอดจนอายุของผู้สูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยผลต่อตัวฟันที่เห็นได้ง่ายโดยทั่วไป ได้แก่คราบบุหรี่บนตัวฟัน ที่เป็นรอยกระดำกระด่าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 99 กรกฎาคม 2530
  ชาวแอฟริกันสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 41.5 % ขณะที่ประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 23.4% ... และองค์การอนามัยโลกประกาศเตือนประชาชนในโลกที่สามให้ระวังภัยจากบุหรี่ โดยเฉพาะมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง ฯลฯแม้ว่าผู้สูบบุหรี่แต่ละรายในประเทศอุตสาหกรรม จะมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่าในประเทศกำลังพัฒนา แต่ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ เราพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ในโลกที่สามได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 99 กรกฎาคม 2530
  พระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกยังมีอีกเรื่องที่พอจะเล่าฝากให้ช่วยกันจำไว้คือการเลิกสูบบุหรี่ เพราะเห็นว่าได้เคยเป็นตัวอย่างให้มีผู้งดสูบบุหรี่ตามอย่างได้หลายราย จึงอยากให้แพร่หลายชวนให้เลิกสูบบุหรี่ได้อีกต่อไปอย่างกว้างขวางบุหรี่เราเริ่มติดมาตั้งแต่อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น เพราะได้เคยกระหยิ่มอยากสูบมาตั้งแต่เป็นสามเณรเล็กๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 98 มิถุนายน 2530
  กระทรวงสาธารณสุขประกาศเล่นงานผู้ผลิตผ้าเย็นและกระดาษเช็ดหน้าที่ผสมเมททิลแอลกอฮอล์ อันตรายถึงตาบอดได้นายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งว่าผ้าเย็นและกระดาษเย็นเช็ดหน้าจัดเป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่ง ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2517 และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ได้ระบุห้ามใช้เมททิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 97 พฤษภาคม 2530
  ฉบับนี้ว่าด้วยโรคมะเร็งกันเป็นเรื่องใหญ่ มะเร็งเป็นได้ทุกอวัยวะมากบ้างน้อยบ้าง นอกจากหัวใจ เราอาจจะได้ยินเรื่องมะเร็งของปอด ตับ กระเพาะอาหาร ปากมดลูก นม กระดูก สมอง ผิวหนัง เม็ดเลือดขาว ฯลฯ แต่มะเร็งของหัวใจก็เรียกได้ว่าไม่มีเลย ถ้าพูดว่าใครเป็น “มะเร็งหัวใจ” ก็อาจหมายถึงจิตใจที่มีสภาพผิดปกติอย่างมาก ซึ่งถ้าโดยนัยหลังนี้คนไทยก็เป็น “มะเร็งหัวใจ” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 97 พฤษภาคม 2530
  เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่า ประธานาธิบดีโรแนลด์ เรแกนได้ประกาศถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลอเมริกันในการป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งถือเป็นศัตรูหมายเลข 1 กับสุขภาพของชาวอเมริกัน ท่านถือว่าโรคนี้เป็นแล้วรักษาไม่ได้ ทางที่ดีที่สุดคือไม่ไปเป็นมันซะเลยดีกว่าท่านสำทับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องเดินเครื่องเกี่ยวกับโรคนี้อย่างเต็มที่ จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนถึงโรคนี้“เรื่องการป้องกันโรคเอดส์จะต้องเริ่มจากโรงเรียน ...