โรคระบบทางเดินหายใจ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  การช่วยชีวิตผู้ป่วยจากหลอดลมอุดตันกลางปี พ.ศ.2531 มีข่าวลงหนังสือพิมพ์หน้า 1 ว่า เด็กนักเรียนชั้นประถม ลูกชิ้นติดคอต่อหน้าบิดา และถึงแก่กรรมขณะนำส่งโรงพยาบาล... การหายใจมีความสำคัญมากต่อชีวิต หากทางเดินหายใจถูกอุดตันอย่างสมบูรณ์ อาจถึงแก่ความตายหรือสมองพิการอย่างถาวรภายใน 4 นาที สำหรับผู้ที่มีออกซิเจนในเลือดน้อยกว่าปกติ เช่น เป็นโรคปอด หรือโรคหัวใจเรื้อรัง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  วัณโรคเป็นวัณโรค 2 ปีแล้ว กินยาสเตรปโตมัยซินตลอดมายังไม่หาย เวลาไอรู้สึกอ่อนเพลียมาก จะมีทางรักษาให้หายหรือไม่ผู้ถาม ธเนศ/เพชรบูรณ์ผู้ตอบ นพ.ประพาฬ ยงใจยุทธถามผมเป็นวัณโรคมาได้ 2 ปีแล้ว กินยาสเตรปโตมัยซินมาเรื่อยๆ ยังไม่หายเลย เวลาไอรู้สึกอ่อนเพลียมาก อยากให้ช่วยบอกชื่อยาที่รักษาวัณโรคให้ และจะมีทางรักษาหายหรือไม่ตอบในปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคที่มีอยู่ในท้องตลาด ได้แก่1. ไอโซไนอะซิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  การส่งผ่านของอาการปวดอาการปวด (pain) เกิดจากประสาทสัมผัสส่วนปลายที่ได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยภายในหรือภายนอก ประสาทส่วนนี้จะส่งข้อมูลต่อไปยังเส้นประสาทไขสันหลัง จากเส้นประสาทไขสันหลังจะแยกการส่งผ่านอาการปวดออกได้ 2 รูปแบบ คือ อาการปวดแบบเฉียบพลัน และอาการปวดที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ไปยังสมองส่วนในสุดและขึ้นไปยังสมองส่วนกลางจากสมองส่วนกลาง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจสถิติผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากโรคหัวใจในประเทศไทยยังครองอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทำให้เราได้รู้เรื่องราวของโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งมีวิธีการที่จะแก้ไขรักษาโรคหัวใจที่ได้ผลดียิ่งขึ้น การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของหัวใจ คอลัมน์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary artery) เป็นหลอดเลือดแดงที่นำออกซิเจนและอาหาร คือ เลือดจากหัวใจไปยังกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการหดตัวและคลายตัว กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่หดและคลายตัวเองตลอดเวลา ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 84 เมษายน 2529
  ร่างกายคนเราเป็นองค์เอกภาพของสมดุลต่างๆ การกิน ดื่ม และขับถ่าย การเสริมสร้างและทำลาย ฯลฯ ดุลยภาพเหล่านี้มีอยู่ระดับตั้งแต่เซลล์ที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด จนถึงร่างกายทั้งหมดที่เป็นองค์รวม เมื่อดุลยภาพเหล่านี้เสียไป คนราก็เจ็บป่วย“กลไกการเกิดโรค” จะเล่าสู่กันฟังถึงกระบวนการที่ร่างกายสูญเสียดุลยภาพเหล่านี้และเกิดโรคขึ้น เรียกกันด้วยภาษาที่ยุ่งยากกว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 83 มีนาคม 2529
  ร่างกายคนเราเป็นองค์เอกภาพของสมดุลต่างๆ การกิน ดื่ม และขับถ่าย การเสริมสร้างและทำลาย ฯลฯ ดุลยภาพเหล่านี้มีอยู่ตั้งแต่ระดับเซลล์ที่เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด จนถึงร่างกายทั้งหมดที่เป็นองค์รวม เมื่อดุลยภาพเหล่านี้เสียไป คนเราก็เจ็บป่วย“กลไกการเกิดโรค” จะล่าสู่กันฟังถึงกระบวนการที่ร่างกายสูญเสียดุลยภาพเหล่านี้และเกิดโรคขึ้น เรียกกันด้วยภาษาที่ยุ่งยากว่า “พยาธิกำเนิด” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 83 มีนาคม 2529
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองแลญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไรเรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น การตรวจรักษาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัส แม้ว่าจะได้กล่าวถึงการตรวจรักษา “อาการหวัด คัดจมูก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 82 กุมภาพันธ์ 2529
  ร่างกายคนเราเป็นองค์เอกภาพของสมดุลต่างๆ การกิน ตื่น และขับถ่าย การเสริมสร้างและทำลาย ฯลฯ ดุลยภาพเหล่านี้มีอยู่ตั้งแต่ระดับเซลล์ที่เป็นหน่วยเล็กที่สุด จนถึงร่ากายทั้งหมดที่เป็นองค์รวม เมื่อดุลยภาพเหล่านี้เสียไป คนเราก็เจ็บป่วย“กลไกการเกิดโรค” จะเล่าสู่กันฟังถึงกระบวนการที่ร่างกายสูญเสียดุลยภาพเหล่านี้และเกิดโรคขึ้น เรียกกันด้วยภาษาที่ยุ่งยากว่า “พยาธิกำเนิด” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 82 กุมภาพันธ์ 2529
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นการตรวจรักษา อาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ไซนัสครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงการรักษาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล ...