ออกกำลังกาย

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 332 ธันวาคม 2549
  โยคะบำบัด : ท่าโยคะนิยามของท่าเราอาจให้คำจำกัดความ "ท่า" หมายถึง ลักษณะอาการ การวางตัวของร่างกาย 1)โดยมีการค้ำไว้ พยุงไว้ หรือ 2)การประสานกันของกล้ามเนื้อหลายๆ ส่วนเพื่อ ก)รักษาการวางตัวของร่างกายให้นิ่ง หรือ ข) เพื่อเป็นฐานสำหรับการขยับเคลื่อนในขั้นต่อไป ฐานนี้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนเป็นการเคลื่อนไหวเป็นขั้นๆ ที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง ท่าที่มีประสิทธิภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  การปรับสภาพกลไก กาย-ใจ อาสนะ (6)จากที่ได้อธิบายก่อนหน้า เราสามารถสรุป ดังนี้1. จุดประสงค์หลักของอาสนะคือ เอาชนะ"อังกเมจยตวา" ซึ่งเป็นสภาวะที่จังหวะธรรมชาติของเราถูกรบกวน เป็นสภาวะที่การดำเนินอิริยาบถพื้นฐานของเราถูกรบกวน อาสนะเป็นการฟื้นฟูระบบต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานอย่างสอดประสานกัน2. อาสนะไม่ใช่แค่เพียงท่าอะไรสักท่า แต่เป็นอิริยาบถเฉพาะเจาะจง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  การปรับสภาพกลไก กาย-ใจ (5) อาสนะ เราต้องตระหนักว่ากลไกตอบสนองต่ออิริยาบถ (postural reflexes) มีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมมัสเซิลโทน และส่วนใหญ่ ก็ทำงานโดยการกระตุ้นของตัวรับความรู้สึกตามส่วนปลายของอวัยวะต่างๆ ในกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็น ทั้งหมดนี้เกิดกับสัตว์ทั้งหลาย แต่มีข้อสังเกตสำหรับตัวมนุษย์เองที่วิวัฒนาการมายืน เดิน 2 ขา ที่วิวัฒนาการจนแขนและมือสามารถทำการจับ คว้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  การปรับสภาพกลไก กาย-ใจ (4) อาสนะโศลกทั้ง 2 อธิบาย ว่าเราควรฝึกอาสนะอย่างไรเพื่อบรรลุผลตามที่ระบุ และเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำอาสนะด้วยวิธีนี้ แต่ก็แปลกที่คนทั่วไป และครูโยคะหลายคนกลับบอกให้ลูกศิษย์ใช้แรงมากๆ ทั้งๆ ที่ปตัญชลีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เราจะได้รับผลสูงสุดเมื่อทำโดยปราศจากความพยายาม prayatna saithilyat เมื่อฝึกอาสนะด้วยความผ่อนคลาย เมื่อฝึกประกอบกับการใส่ใจไปยังสภาวะแห่งอนันท์ ananta ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  ความดัน (ทุรัง) สูง ลดง่ายๆ ด้วย "โยคะ"เชื่อหรือไม่ว่า การฝึก "โยคะ" ที่ได้รับความนิยมไปทั่วเมืองไทยของเรามาระยะหนึ่ง (อาจ) เป็นมากกว่ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับคนเมืองที่มีเวลาดูแลตัวเองน้อย หรือแฟชั่นการออกกำลังกายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เพียงถูกโฆษณาชวนให้เชื่อแบบอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงปัจจุบันมีหลักฐานการศึกษาทางวิชาการหลายชิ้น ยืนยันชัดเจนว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  ปรับสภาพกลไก กาย-ใจ (3) อาสนะความหมายของคำว่า "อาสนะ" หมายถึง อิริยาบถ ดังนั้น เราควรฝึกควรทำการเรียนรู้มันตามนั้น การศึกษาผลของอาสนะก็ไม่ควรศึกษาแบบ kinesiology หรือศาสตร์แห่งการเคลื่อนไหว แต่ควรศึกษาแบบอิริยาบถที่นิ่ง ที่ขึ้นกับการคงสภาวะในอิริยาบถ tonic reaction ดังที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของอาสนะโชคไม่ดีที่มนุษย์นั้นคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  ล้างพิษด้วยหลัก ๔ อ.หลายปีมานี้ มีกระแสนิยมเกี่ยวกับ "การล้างพิษ" ในหมู่คนรักสุขภาพจำนวนไม่น้อย โดยเชื่อว่าร่างกายคนเราได้รับพิษจากอาหารการกิน มลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง จึงต้องมีการล้างพิษด้วยวิธีการหลากหลาย และที่นิยมกันมากก็คือ การสวนล้างลำไส้ หรือที่เรียกกันว่า "ดีท็อกซ์" คำว่า "ล้างพิษ" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  ปรับสภาพกลไก กาย-ใจหากกล้ามเนื้อสูญเสียความแข็งแรงพื้นฐาน (tone) สัญญาณกระตุ้นจากภายนอกก็ไม่อาจทำให้เกิดการกระทำ หรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย เปรียบได้กับยางหากมีความตึงตัวก็จะสามารถดีดตัวต่อแรงที่มากระทำได้เต็มที่ แต่ถ้าหย่อนตัวการดีดตัวต่อแรงที่มากระทำก็จะน้อยลง สัญญาณจากภายในทำหน้าที่มากกว่าแค่รองรับสัญญาณจากภายนอก มันยังทำหน้าที่สกัดสัญญาณจากภายนอก รวมทั้งกำหนดประสิทธิภาพของสัญญาณภายนอก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  ยืนทำงาน ออกกำลังอย่างไรคนทำงานที่ต้องยืนนานมักประสบปัญหาอาการปวดน่อง เท้า และหลัง เป็นประจำ แถมด้วยอาการหลอดเลือดขอด ยืนทำงานมีผลเสียอย่างไรบ้างการยืนนานๆ จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้ ๑.มีน้ำหนักกดอยู่ที่ฝ่าเท้าเป็นเวลานาน๒.กล้ามเนื้อน่องต้องทำงานตลอดเวลา๓.มีเลือดคั่งค้างอยู่ที่เท้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  ปรับสภาพกลไก กาย-ใจโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก เมื่อมนุษย์อยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆ เป็นเวลานาน กลไกการรับรู้ภายในจะก่อตัว และพัฒนาเป็นรูปแบบที่แน่นอนจนเป็นความเคยชิน ในครั้งที่แล้วได้มีการแสดงให้เห็นถึงทัศนะของโยคะที่มองว่า อังกะเมจะยัตวา แปลตรงตัวคือ สภาพแขนขาสั่นเทิ้ม หรือการรบกวนต่อสภาพปกติของร่างกายนั้น คือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่ ...