จิตอาสา/ ฉือจี้

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๓ด้วยความกรุณาของอาจารย์หมอประเวศ วะสี ได้เป็นหัวหน้าคณะนำพวกเราลูกศิษย์ลูกหาไปเปิดโลกทัศน์ ปรับปรุงวิสัยทัศน์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงอัตวิสัยของตนเอง ไปสู่ความเข้าใจชีวิตมากขึ้น ด้วยมุมมองแบบพุทธมหายาน มีประโยชน์มหาศาลต่อการนำมาพินิจพิเคราะห์การพัฒนาระบบสุขภาพของไทย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๑๒ เขียนถึงการประชุมยามเช้าที่สมณาราม ทำให้นึกถึงการประชุมที่เรียกว่า morning report ในโรงพยาบาลที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ผมเคยเป็นหัวหน้าภาควิชา ทุกเช้า คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านจะมาพบกันเพื่อรับฟังรายงานว่าใน ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมารับคนไข้ไว้กี่คน เป็นอะไรบ้าง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  บนเส้นทางชีวิตประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐)๑๑แพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์บ่ายวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ นั้นเอง หลังอาหารกลางวัน กับพิธีชงชา ดังกล่าวแล้ว เราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่โรงพยาบาลนี้เขามี การบริบาลกลางวันŽ (day care) สำหรับผู้สูงอายุด้วย โดยที่ ลูกหลานนำพ่อแม่ ปู่ย่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 340 สิงหาคม 2550
  บนเส้นทางชีวิตประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐) ๑๐จากไทเป สู่ฮวาเหลียน ตอนบ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ จากศูนย์วัฒนธรรม เราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ (Xindian Tzu Chi Hospital) ในไทเป เมื่อเข้าตึกโรงพยาบาลซินเตี้ยนฉือจี้ก็เห็นรูปสลักบนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่ สูงถึงเพดาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  ประเวศ วะสีร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจร สู่มูลนิธิพุทธฉือจี้๘ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ) นางหว่อง มารดาของชินหยุนคร่ำครวญหาลูกสาว นางไปที่วัดเมฆเมตตาอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งเพื่อจะถามพวกแม่ชีว่าได้ข่าวคราวจากสมภารของพวกเขาบ้างหรือเปล่า นางไม่รู้หรอกว่า ขณะนั้นลูกสาวของนางอยู่บนยอดเขา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 336 เมษายน 2550
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2550)6 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ)" ฉันยังซื้อของไม่เสร็จ"ชินหยุนพูดโดยหวังว่าแม่ชีเหล่านั้นจะเปลี่ยนใจ "ยังต้องใช้เวลาอีกมาก ""เรามีเวลาเยอะ "แม่ชีคนแรกพูด"เราจะไปซื้อของกับคุณ" แม่ชีคนที่สองพูดชินหยุนจึงเข้าไปในร้านขายของชำโดยมีแม่ชีขนาบข้างละคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลก ธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2550)5 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ)" ฉันจะต้องลืมอดีต และอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 334 กุมภาพันธ์ 2550
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ 30 ธันวาคม 2549)4 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน (ต่อ)ชินหยุนพยักหน้า ในช่วง 50 ปีที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน พวกเขาได้สร้างศาลเจ้าไว้ตามทาง เพื่อให้ผู้เดินทางหยุดพักหลบจากอากาศที่เลวร้ายและได้สวดมนต์" เราเข้าไปดูใกล้ๆ" เธอกล่าว" อาจจะมีใครอยู่ในนั้นก็ได้ "เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 332 ธันวาคม 2549
  ร่วมด้วยช่วยกันเยียวยาโลกธรรมสัญจรสู่มูลนิธิพุทธฉือจี้(เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2549)2 ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันที่เราสัญจรไปเรียนรู้นั้นเป็นองค์กรและขบวนการที่ใหญ่โตมีสมาชิกประมาณ 5 ล้านคน มีอาสาสมัครประมาณ 300,000 คน มีกิจการกว้างใหญ่ไพศาล คือมีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ไปได้ทั่วโลก เช่น เมื่อคราวมหันตภัยสึนามิก็เข้ามาช่วยเหลือ หรือมีแผ่นดินไหวในจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไป ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๒๑)ฉบับที่แล้วเริ่มต้นบทที่ ๑๕ ว่าด้วยเรื่อง "คุณค่าพื้นฐานทางจิตวิญญาณ"ในฐานะชาวพุทธ ระบบการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของท่านทะไล ลามะ มีลักษณะพิเศษที่เป็นพุทธ...หมอคัตเลอร์จึงถามท่าน ดังต่อไปนี้..."ท่านจะกรุณากล่าวถึงประโยชน์ของการปฏิบัติจิตตภาวนาดังกล่าวต่อชีวิตประจำวัน ได้ไหมครับ" หมอคัตเลอร์ขอร้องท่านทะไล ลามะท่านทะไล ลามะ เงียบไปพักใหญ่แล้วตอบว่า ...