จิตอาสา/ ฉือจี้

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 329 กันยายน 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๒๐)ภาคที่ ๕ ตอนสุดท้ายการสะท้อนความหมายถึงการมีชีวิตบนวิถีทางจิตวิญญาณบทที่ ๑๕คุณค่าพื้นฐานทางจิตวิญญาณศิลปะแห่งความสุขมีองค์ประกอบหลายอย่าง อย่างที่เราเห็นมันเริ่มจากการสร้างความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของความสุข แล้วต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเหตุแห่งความสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างวินัยภายในจิตใจของตน เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ถอนรากสภาวะทางจิตที่ทำลายความสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 328 สิงหาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๙)คราวที่แล้วท่านทะไล ลามะ ถามหมอคัตเลอร์ว่าการเกลียดตัวเองเกิดขึ้นได้ อย่างไรหมอคัตเลอร์จึงอธิบายจิตวิทยาของการเกลียดตัวเองให้ท่านฟังอย่างสั้นๆ เขาอธิบายว่า มโนภาพของตัวเองก่อรูปขึ้นจากบิดามารดาและการเลี้ยงดู ซึ่งจะบอกเป็นนัยให้เรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร หมอคัตเลอร์ได้ชี้ให้เห็นสภาวะบางอย่างที่ทำ ให้เรามีภาพทางลบเกี่ยวกับตัวเราเอง และกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกลียดตัวเอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 327 กรกฎาคม 2549
  จิตอาสาพลังสร้างโลกมีหลักการเหมือนกับมูลนิธิแม่ที่ไต้หวัน มุ่งเจริญรอยตามแนวทางของท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน มีภารกิจหลัก คือ การสงเคราะห์ การรักษาพยาบาล การศึกษา และวัฒนธรรม พุทธฉือจี้สาขาประเทศไทยดังที่ผมเขียนเล่าไว้ตั้งแต่ตอนที่ ๑ ว่า การไปดูงานของพวกเราได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมจากอาสาสมัครฉือจี้ที่เดินทางไปจากเมืองไทย ๕-๖ ท่าน ส่วนใหญ่เป็นคนไทย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 326 มิถุนายน 2549
  จิตอาสาพลังสร้างโลก(๕)การศึกษาและสื่อสีขาวนอกจากวิชาการแล้ว เด็กจะได้เรียนเพื่อพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม สอดแทรกตลอดเวลา เช่น ต้องเรียนการจัดดอกไม้เพื่อฝึกให้เป็น คนมีศิลปะ จิตใจละเอียดอ่อน เข้าใจธรรมชาติ เรียนการชงชา ฝึกการล้างมือเพื่อล้างใจ ฝึกการบริการผู้อื่น ฝึกรอคอย ฝึกช่วยเหลือ ฝึกรับบริการจาก ผู้อื่นด้วยจิตใจที่ระลึกในพระคุณของผู้อื่นโรงเรียนที่สอนคนให้เป็นมนุษย์๑ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  บนเส้นทางหนังสือ (๑๖)"ผลร้ายของความเกลียดปรากฏชัดเจนและทันที เช่น เมื่อความเกลียดอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในตัวคุณทันทีนั้นเลย มันท่วมทับคุณและทำลายความสงบทางจิตใจของคุณ สติของคุณจะหายไป เมื่อความโกรธและความเกลียดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น มันจะบดบังสมองส่วนที่ดีที่สุดของคุณ นั่นคือความสามารถที่จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูก และการคำนึงถึงผลที่ตามมาของการกระทำของคุณ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  จิตอาสา พลังสร้างโลก (๔)การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์นักศึกษาแพทย์จะกรีดผ่าศพของเราผิดพลาดสักกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไร เราอนุญาตให้ทำได้เต็มที่แต่เมื่อจบไปเป็นแพทย์แล้ว ห้ามกรีดผ่าตัดใครผิดแม้แต่ครั้งเดียวโรงเรียนสอนแพทย์ให้เป็นมนุษย์วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผมและคณะดูงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการของคณะแพทยศาสตร์ มูลนิธิฉือจี้ที่ฮวาเหลียน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 324 เมษายน 2549
  ในตอนที่แล้ว ท่านทะไล ลามะ ได้กล่าวว่า เราจะขจัดสิ่งที่รบกวนจิตใจออกไปได้ โดยพื้นฐาน ๓ ประการ นั่นคือ"พื้นฐานประการที่ ๑ อารมณ์ร้ายทั้งหลายเกิดจากการมองความจริงผิดไป อารมณ์ร้ายเหล่านี้ไม่มีรากฐานจากความจริง แต่เกิดจากอวิชชา ในทางตรงข้ามสภาวะจิตใจที่ดี เช่น ความรักความเมตตา ปัญญา มีรากฐานที่มั่นคง เมื่อจิตอยู่ในสภาวะที่ดีก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ในตอนที่แล้วมาถึงว่าหมอคัตเลอร์ยังข้องใจคำอธิบายของท่านทะไล ลามะ ที่ว่าการพัฒนาจิตลึกๆ ต้องใช้เวลานาน เขาจึงถามท่านว่า "ท่านได้กล่าวว่าต้องมีความกระตือรือร้นและความตั้งใจจริงอย่างสูง ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจไปทางบวก แต่ขณะเดียวกันเราก็ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นช้าๆ ใช้เวลานานมาก เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าก็ทำให้ท้อใจได้ง่ายๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  ในขณะที่คลื่นสึนามิได้พัดพาความเจ็บปวดอันแสนสาหัสมาสู่คนไทย แต่ในอีกมุมได้พัดพาน้ำใจของมนุษยชาติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายอาสาสมัคร “จิตอาสา” เครือข่ายที่เปรียบเสมือนชุมทางของคนที่ต้องการทำดีเพื่อสังคมคอลัมน์ “ชีวิต – งาน – ทรรศนะ” ฉบับนี้จึงอดไม่ได้ที่จะมานั่งคุยกับ วินย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 323 มีนาคม 2549
  สังคมไต้หวันยินยอมให้ศาสนาและความเชื่อต่างๆ เกิดและเติบโตได้อย่างเสรี ไม่มีการใช้อำนาจรัฐเข้าไปแทรกแซงหรือจัดการ ปล่อยให้ธรรมะจัดสรรและจัดการในรูปของประชาธิปไตยเชิงศาสนา เป็นการให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกองค์กรศาสนาที่เติบโตในไต้หวันเป็นไปอย่างฉันมิตร แม้ไม่ขึ้นแก่กัน มีความแตกต่างกันแต่สามารถร่วมงานกันได้ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งหรือแตกแยก ทำให้เกิดมูลนิธิ สมาคม ...