โรคจากอุบัติเหตุ สารพิษ และสัตว์พิษ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  บาดเจ็บจากปืน – โรคระบาดชนิดใหม่ของเด็กเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืน ไม่ได้เกิดเฉพาะแต่ตัวเด็กที่บาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังทำความเดือดร้อนไปถึงครอบครัวและสังคม และหากเกิดความพิการขึ้นแล้ว ปัญหาทางกายและจิตใจอันเนื่องจากความพิการนั้นก็จะเกิดตามมาผลกระทบจากการที่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืน ไม่ได้เกิดเฉพาะแต่ตัวเด็กที่บาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังทำความเดือดร้อนไปถึงครอบครัวและสังคม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  ศัลยกรรมเสริมอกทำพิษเมื่อปลายเดือนเมษายน พ.ศ.2532 ที่ผ่านมา ท่านผู้อ่านหลายท่านคงได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่พาดหัวข่าวว่า “กะเทยรุ่นเดอะช้ำ นมเน่าเฟะหลังการผ่าตัดใหญ่” ซึ่งเป็นข่าวฮือฮาอยู่ 2-3 วัน ทำเอาคุณผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไปทำศัลยกรรมตกแต่งเสียวกันไม่น้อยคอลัมน์ “เรียนรู้จากข่าว” หายหน้าหายตาไปนาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  “งูมีพิษ” และ “งูไม่มีพิษ” เมื่อกัดจะมีความแตกต่างกันในลักษณะของแผล ดังนี้งูไม่มีพิษ จะเห็นเป็นรอยถลอก หรือรอยถาก ๆ เท่านั้นงูมีพิษ จะมี “รอยเขี้ยว” เป็นจุดสองจุด และมีเลือดออกซิบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  งูในบ้านเรามีทั้งชนิดมีพิษและไม่มีพิษมากมายหลายชนิด “การถูกงูกัด” ถ้าสามารถตีงูและนำซากมาตรวจว่างูชนิดใดได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  “ตะขาบ” ชอบซุกตัวอยู่บริเวณที่อับชื้นและรก เช่น ใต้ตุ่มน้ำ กองไม้ ซากต้นไม้ตาย เด็ก ๆ มักถูกตะขาบกัดบ่อย เนื่องจากซุกซนชอบรื้อค้น “พิษของตะขาบ” โดยทั่วไป ไม่ใคร่มีอาการรุนแรง ที่พบบ่อย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  บ้านเราเป็นประเทศอยู่ในโซนร้อน ภูมิอากาศจึงเหมาะสมกับการมีสัตว์และแมลงมีพิษหลายชนิด จะเห็นว่าแม้บ้านเรือนจะไม่ตั้งอยู่ในที่รก ก็ยังสามารถพบสัตว์และแมลงมีพิษที่เราคุ้นเคยกัน ได้แก่ งูพิษ แมงป่อง ตะขาบ ผึ้ง ต่อ แตน มดตะนอย รวมทั้งมดคันไฟตัวโต ๆ สัตว์และแมลงดังกล่าว ถ้าต่อยหรือกัด จะปล่อยสารพิษที่อยู่ในตัวของมันเข้าสู่ร่างกายทำให้เจ็บปวด ที่สำคัญพิษเหล่านี้ทำลายเซลล์ต่าง ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 81 มกราคม 2529
  คาลา อซาร์ : โรคที่เพิ่งค้นพบในเมืองไทยจากข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งได้ลงข่าว “พบคนไทยกลับจากซาอุฯ เป็นโรคติดเชื้อชนิดที่ไม่เคยปรากฏในประเทศไทย”ลักษณะอาการที่เป็น ป่วยเป็นไข้สูงมาเป็นเวลานาน มีอาการซีด ตับ ม้าม และต่อน้ำเหลืองโต น้ำหนักลดลงมาก รักษามาแล้วหลายโรงพยาบาลก็ไม่หาย สุดท้ายได้มารักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และหมอลงความเห็นว่าเป็นโรค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 26 มิถุนายน 2524
  สิ่งแวดล้อมสาเหตุอันก่อให้เกิดโรคผิวหนังจากอาชีพ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ1. งานที่ปฏิบัติ2. สิ่งแวดล้อมของงานและสถานที่ทำงาน3. คน (ผู้ปฏิบัติงาน) ที่โรงงานทำปลาแห่งหนึ่ง ใช้คนงานหญิงเป็นจำนวนมาก สำหรับคัดเลือกปลาออกเป็นชนิดๆ และจัดลงภาชนะใหม่ปรากฎ ว่า คนงานจากโรงงานนี้มาหาแพทย์เป็นประจำ โรคที่เป็นคือ ถูกเศษไม้ตำ บางคนทิ้งไว้จนเป็นหนอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 25 พฤษภาคม 2524
  บ่อยครั้งที่เรามักจะอ่านพบข่าวอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือในงานก่อสร้างและก็มักจะพบอีกเช่นกันว่า อุบัติเหตุเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าสุดวิสัย หากแต่เป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่า ถ้าหากเราจะระมัดระวังหรือมีการป้องกันกันสักหน่อยแล้ว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ไม่น่าจะเกิดหมายถึงชีวิตและร่างกายทรัพย์สินเงินทอง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 24 เมษายน 2524
  อุบัติเหตุทางตา ขึ้นชื่อว่า “อุบัติเหตุ” ใคร ๆ ก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเอง หรือลูกหลานญาติพี่น้อง เพราะคำว่า “อุบัติเหตุ” นี่ฟังดูแล้วชวนให้หดหู่ใจ ใจคอไม่ดี ไม่ว่าอุบัติเหตุนั้นจะยังผลให้ร่างกายมีอันเป็นไปถึงขั้นไหนก็ตามระยะนี้กำลังเป็นระยะที่โรงเรียนปิดเทอม นักเรียนไม่ต้องไปโรงเรียน เรียกว่าปิดเทอมใหญ่ได้หยุดเรียนนาน ...