การแพทย์ทางเลือก

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีรายการโทรทัศน์สัมภาษณ์ดารานักแสดงที่เป็นอัมพาตบริเวณใบหน้า มีอาการปิดตาไม่สนิทและปากเบี้ยว เวลากินอาหารแล้วมีน้ำลายไหลออกทางมุมปากข้างเดียวกับตาที่ปิดไม่สนิทโรคนี้รู้จักกันมากว่า ๒๐๐ ปีแล้ว โดย นายแพทย์ชาร์ล เบลล์ (Charles Bell) นักกายวิภาคศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้รวบรวมผู้ป่วยกลุ่มนี้ขึ้น ในปี พ.ศ.๒๓๖๔ จึงให้เกียรติเรียก อัมพาตใบหน้าประเภทนี้ว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  เนื่องจากแพทย์แผนจีนมีจุดเด่นด้านการรักษามะเร็ง คือ การเปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ คือการแยกแยะสภาพร่างกายและปัจจัยก่อโรคอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นจริง และดำเนินการรักษาปรับสมดุลด้านหนึ่งสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายสามารถปรับกลไกธรรมชาติในการรักษาตนเอง ในอีกด้านหนึ่งทำการขจัดเสียชี่ (ปัจจัยก่อโรค) ออกจากร่างกาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  โรคมะเร็งในทัศนะแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนจีน มองร่างกายเป็นแบบองค์รวม หมายความว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างโรคที่เกิดเฉพาะส่วน กับร่างกายโดยองค์รวม หรือโรคที่เกิดจากภาวะร่างกายโดยรวมจะมีผลทำให้โรคเฉพาะส่วนรุนแรงขึ้น หรือลดลงได้เช่นเดียวกันกล่าวถึงโรคมะเร็งอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง เช่น มะเร็งปอด ถึงแม้จะเป็นมะเร็งเฉพาะที่ เป็นปัญหาโรคเฉพาะส่วน แต่ก็ส่งผลถึงสภาพร่างกายโดยองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  ปัจจุบันมะเร็งถือเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการตายจากอุบัติเหตุและภาวะเฉียบพลันของโรคหลอดเลือดหัวใจปี พ.ศ.๒๕๔๙ ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ๖๖,๐๐๐ รายผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด ๕,๕๓๕ ราย รองลงมาคือมะเร็งตับผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ๑,๔๘๔ ราย รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งเต้านมโรคมะเร็งในทัศนะแพทย์แผนปัจจุบันมะเร็ง คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการใช้สมุนไพร หรืออาหารเสริมสุขภาพ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ไม่มีพิษภัยใดๆ แต่แท้จริงแล้ว ยาในทัศนะแพทย์จีนล้วนมีพิษทั้งสิ้น ในคัมภีร์ "หวงตี้เน่ยจิง" ได้กล่าวถึงบทบาทของยาและอาหารในการรักษาโรคไว้อย่างชัดเจนยาสมุนไพรก็มีพิษกระบวนการของการเกิดโรค บางโรคกว่าจะแสดงอาการใช้เวลานานค่อยๆ สะสมทางปริมาณจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพ แต่บางโรคเกิดขึ้นทันที ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  มนุษย์ทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ธรรมชาติ คนจีนตั้งแต่สมัยโบราณได้สืบทอดหลักวิชาการมีอายุยืนยาว เรียกว่า วิธีปฏิบัติตัวไร้โรค 12 คาบเวลา นาฬิกาชีวิตกับการดูแลสุขภาพการดำเนินชีวิตของมนุษย์ล้วนอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของนาฬิกาชีวิต การทำงานของอวัยวะต่างๆ และระบบสรีระของร่างกายล้วนถูกกำหนดจากพลังลมปราณหรือสารชีวเคมีในร่างกาย สารชีวเคมีต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  แพทย์แผนจีนเป็นระบบการแพทย์ที่มีทฤษฎีและระบบการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การรักษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา" มนุษย์กับฟ้า (ธรรมชาติ) เป็นหนึ่งเดียว"" สืบค้นสภาพอาการ (เจิ้ง) เพื่อสาเหตุ""การวินิจฉัยแยกแยะสภาพโรคและผู้ป่วย (เปี้ยน-เจิ้งลุ่นจื่อ) เพื่อวางแผนการรักษา "นอกจากนี้ยังใช้หลักทฤษฎียิน-หยาง (ทฤษฎีปัญจธาตุ ทฤษฎีฉางเซี่ยง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  ยามหน้าฝนแบบนี้เชื่อว่า มีผู้อ่านมากมายที่มักจะเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นไข้หวัด มีอาการไข้สูง ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ซึ่งการที่มีน้ำมูก หรือเสมหะนี้มักจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วย ต้องคอยสั่งหรือขากออกมา ทำให้เสียบุคลิกไม่ชวนมองแพทย์แผนปัจจุบันก็มีการคิดค้นผลิตยาในการลดน้ำมูก ลดเสมหะออกมามากมาย ซึ่งในภูมิความรู้ของแพทย์แผนไทยถือว่าไข้หวัดเกิดจากสมุฏฐานเสมหะกำเริบ หย่อนพิการ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อว่องไว บางคราวระบาดทั่วเมืองหรือทั่วโลก พอล้มเจ็บก็เป็นไข้ตัวร้อนทันที มีอาการอ่อนเพลีย เจ็บปวดตามสันหลังและแขนขา ตาแดงจากการอักเสบ ซึ่งโดยปกติจะหายได้เองภายใน ไม่กี่วัน ตามปกติแล้วไข้หวัดใหญ่จะไม่มีอันตรายมาก แต่หากมีการติดโรคแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้เช่นกันพระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี ได้เขียนไว้ในหนังสือวชิรญาณ หลายสิบปีมาแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับโรค " เวินปิ้ง" ของแพทย์แผนจีน (1)ขณะที่เขียนบทความนี้มีรายงาน เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเชื่อว่า ยอดผู้ติดเชื้อจริงน่าจะมีมากถึง 198,900 คน คณะรัฐมนตรี มีมติสั่งปิดโรงเรียนกวดวิชา ทั่วประเทศ 15 วัน และขอความ ร่วมมือร้านเกมคอมพิวเตอร์ ร้านอินเทอร์เน็ต ...