การแพทย์ทางเลือก

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร (Traditional Thai Medicine Development Center) หรือศูนย์ TDC ภายใต้สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ริเริ่มโครงการบูรณาการการ สร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน5 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ไม่นานมานี้ มีคนไข้สุภาพสตรีวัยกลางคนท่านหนึ่งเข้ามารับการรักษากับผมที่คลินิกด้วยอาการปวดสะโพกข้างซ้าย เมื่อสอบถามถึงสาเหตุและอาการเป็นที่เรียบร้อย ผมจึงได้ใช้ท่านวดดัดตนแก้ปวดสะโพกเพื่อบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นให้แก่คนไข้เสียก่อนหลังจากที่ผมใช้ท่าดัดตนแก้ปวดสะโพกไปแล้ว คนไข้ท่านนี้ก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถลุกขึ้นเดินและหมุนเอวซ้ายขวาได้สะดวกขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้มากในคนทั่วไป เนื่องจากเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งที่คลินิกของผมจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการปวดหลังอยู่สม่ำเสมอก่อนให้การรักษาผมจะสอบถามถึงสาเหตุและอาการของผู้ป่วยเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกวิธีการรักษาที่ถูกจุด ซึ่งหากเป็นอาการปวดหลังที่เกิดจากการขยับร่างกายผิดจังหวะ ผมก็มักจะใช้ท่าดัดตนผสมบรรเทาอาการปวดหลังที่ผมเขียนมาในฉบับนี้ ท่าเตรียม1. ผู้รับการนวดนอนหงาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะบรรเทาอาการปวดหลังและเอวทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ผมได้นำเสนอ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลโภชนบำบัด แนวคิดแพทย์ทางเลือกสารแมคโครนิวเทรียนต์ (Macronutreint ) สารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน๑.คาร์โบไฮเดรตได้แก่ แป้งและน้ำตาลประเภทต่างๆ เป็นแหล่งที่ให้พลังงานสำคัญที่สุดของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๕๐-๖๐ ของอาหารทั้งหมดที่กินเข้าไป ๑ กรัมของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน ๔ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 346 กุมภาพันธ์ 2551
  พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะบรรเทาอาการ ปวดไหล่และแขนจากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ในนิตยสารหมอชาวบ้านฉบับประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ผมได้นำเสนอท่านวดบรรเทาอาการปวดคอไปแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 345 มกราคม 2551
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (๗)แนวคิดทำไมต้องมีอาหารเสริมสุขภาพร่างกายต้องการสารอาหารที่ได้สมดุล เพื่อสุขภาพที่ดีภาวะปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะคนเมือง) ได้รับอาหารประเภทไขมัน แป้ง เกลือ เนื้อสัตว์ทำให้ขาดเส้นใย ผัก ผลไม้ วิตามิน แร่ธาตุ ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน โรคความเสื่อม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ มองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๖)ฉบับที่แล้วพูดถึงพฤกษเคมี (phytochemical) ที่พบในผักและผลไม้ ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคของร่างกาย โดยเฉพาะผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยอาหารและสมุนไพรเพื่อนำมารักษาโรคตัวอย่างการศึกษาวิจัยอาหาร-สมุนไพร เพื่อนำมารักษาโรค๑.มะระ สารสกัดน้ำมะระมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  พิศิษฐ เบญจมงคลวารี โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะบรรเทาอาการปวดคอ จากการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ที่คลินิกของผมจะมีผู้เข้ารับบริการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ คอ บ่า และไหล่ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 343 พฤศจิกายน 2550
  นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมองจากทัศนะแพทย์แผนจีน (๕)ฉบับที่แล้วกล่าวถึงแนวคิดอาหารสุขภาพคืออาหารหลัก ๖ หมู่ แต่ฉบับนี้พูดถึงสารสกัดจากพืชและสมุนไพรที่ไม่ใช่สารอาหารหลักกลุ่มพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมี (phytochemical) เป็นสารที่พบในผักและผลไม้ ที่มีบทบาทในการป้องกันการเกิดโรคของร่างกาย โดยเฉพาะผลต่อระบบภูมิคุ้มกันสารพฤกษเคมี (ไม่ใช่สารอาหารหลัก ๖ หมู่) ...