สร้างเสริมสุขภาพ 3 อ.​ และป้องกันโรค

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 10 กุมภาพันธ์ 2523
  ร้านอาหารคนกรุง “กินไป...เสี่ยงไป”วันนี้ขอพาท่านผู้อ่าน ‘หมอชาวบ้าน’ มาเดินสำรวจร้านอาหารทั่วๆ ไปในกรุงเทพฯ ซึ่งมีร้านอาหารมากมาย นานาชนิดเรารู้กันว่า อาหาร เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย แต่ปัจจุบันชีวิตประจำวัน ทำให้ต้องแย่งกันกิน แย่งกันอยู่ จนบางครั้งอาจจะขาดความระมัดระวังเรื่องการกิน การอยู่ ผลสรุปรวบยอดที่เห็นๆ คือ เราเป็นโรคท้องร่วง ท้องเดิน บิด ไข้รากสาดน้อย อหิวาต์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 9 มกราคม 2523
  เด็กอ่อนควรให้อาหารอะไรดี?ในระยะ 6 เดือนหลังคลอด นมแม่จะเป็นอาหารชนิดเดียวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเด็กอ่อน ทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร ภูมิต้านทานโรคติดเชื้อ ความสะอาดและปลอดภัย อาหารที่ให้ในระยะนี้ก็เพื่อที่จะให้เด็กได้คุ้นเคยกับอาหารบางอย่าง เมื่ออายุ 6 เดือน เด็กจะกินอาหารมากขึ้น อาจจะให้อาหารมื้อหลักได้หนึ่งมื้อ นอกจากนี้อาจจะให้กล้วย มะละกอสุก เป็นอาหารว่าง และเมื่อเด็กอายุได้ 1 ปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  การรักษา 'หืด' โดยพิสดาร“ฉันเป็นหืดจ้ะ พ่อหมอ” ป้าคนหนึ่งว่า“อ้าว ทำไมป้าทราบแล้วหรือ” หมอถาม“ก็ทำไมจะไม่ทราบเล่า ก็ฉันหอบเสียงดังฮี๊ดๆ นี่พ่อหมอ ใครๆ เขาก็รู้กันทั้งบาง”ครับ ใครๆ ก็รู้จักหืด เพราะมันหอบดังฮื๊ดๆทีนี้การหอบหืดมันมีหลายชนิด บางชนิดมันไม่ใช่หืด แต่มีหลักง่ายๆ ที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่หืด ดังนี้หืดนั้นมันจะจับเป็นครั้งคราว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  ‘การเล่นดนตรีกับ...โรคหืด’“การเลือกชนิดของเครื่องเล่นดนตรี วิธีการของการเล่นมีความสำคัญและจำเป็นในคนที่มีอาการมากๆ”เสียงดนตรีเปรียบได้เสมือนเสียงสวรรค์ ทำให้ผู้ฟัง ผู้เล่น เกิดความสุข สดชื่น จิตใจผ่องใส คลายกังวล เกิดอารมณ์คล้อยตาม จินตนาการที่เกิดจากเสียงดนตรี ทำให้สมองจิตใจได้พักผ่อน ทำให้เกิดพลังในการต่อสู้ การทำงาน การดำเนินชีวิตคนเป็นหืด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  “สมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลและคิดคำนวณมาจากที่จีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นเวลานำมาใช้จึงต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ น้ำหนักและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี1”ผักบุ้งชื่ออื่นผัดทอดยอด (ไทย) เอ้งไฉ่ คังกิมไฉ่ บ่อซิมไฉ่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  ฝรั่งชื่ออื่นมะปุ่น (สุโขทัย-ตาก) มะก้วย (เชียงใหม่) มะมั่น (ลำปาง) มะจีน (พายัพ) สีดา (นครพนม) ยามู ย่าหมู (ใต้) ชมพู่ (ตานี) ยะมูบุเตบันเยา (มลายู นราธิวาส) ยะริง (ละว้า เชียงใหม่) ฮวงเจียะหลิ่วกังซิวก้วย แปะจีฉิ่ว (จีน) Guavaชื่อวิทยาศาสตร์Psidium guajava Linn วงศ์ Myrtaceaeลักษณะต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมสูง 5-10 เมตร ลำต้นกิ่งก้านมีเนื้อไม้เหนียวแข็งดี เปลือกต้นเรียบมีเหลืองอ่อนออกเทา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  “สมุนไพรที่นำเสนอนี้ ผู้เขียนได้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ “พจนานุกรมสมุนไพรจีน” ของประเทศจีน ขนาดน้ำหนักของสมุนไพรที่ใช้นี้แปลปละคิดคำนวณมาจากจีนบันทึกไว้ ซึ่งเป็นขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ ดังนั้นเวลานำมาใช้จึงต้องดัดแปลงน้ำหนักของยาให้เหมาะสมกับอายุ น้ำหนักและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย เริ่มลงตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 1”ว่านกาบหอยชื่ออื่นว่านหอยแครง, ว่านแสงอาทิตย์, ฮ่ำหลั่งเฮี๊ยะ, ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  กะเม็งตัวเมียชื่ออื่นกาเม็ง, กะเม็ง (ไทย), ห้อมเกี้ยว, หญ้าสับ (พายัพ), บักอั่งเน้ย, เฮ็กบักเช่า (จีน-แต่จิ๋ว)ชื่อวิทยาศาสตร์Eclipta prostrate L.วงศ์ Compositae พวกทานตะวัน, ดาวเรือง (S) E. alba Hassk; Eereeta L.ลักษณะต้นเป็นพืชขนาดเล็ก ออกดอกแล้วก็ตาย ขึ้นได้จลอดทั้งปี สูงประมาณ 30-60 ซ.ม.ใบ ใบออกตรงกันข้าม ใบมีลักษณะเป็นรูปเรียวยาว ยาว 4-10 ซ.ม. กว้าง 0-8-2 ซ.ม. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  “ออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส ถ้าไม่อยากหัวใจวาย ต้องออกกำลังกายทุกวัน”อายุยืน คนธรรมดาทุกคนอยากอายุยืน แม้ผู้ที่ยืนอยู่ในความทุกข์ พวกนี้มีความหวังว่าถ้าอยู่นานๆ ไปอาจจะเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นๆ ได้ ส่วนพวกที่อยู่ในความสบายก็อยากจะเสวยสุขอยู่ต่อไปอีกนานๆคนส่วนมากคิดว่าอายุของใครจะยืนยาวเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับโชคหรือดวงชะตาหรือกุศลอกุศลกรรมแต่เก่าก่อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 7 พฤศจิกายน 2522
  ออกกำลังกายวันละ 10 นาที อายุจะยืนไปอีก 10 ปีสมาคมกีฬาเวชศาสตร์ไทยเป็นสมาคมที่ส่งเสริมการออกกำลังเพื่อสุขภาพ ทั้งของนักกีฬาและของประชาชนทั่วไป สมาคมได้จัดพิมพ์ แบบออกกำลังพื้นฐาน จำนวน 40,000 แผ่น แจกไปตามที่ต่างๆ และ “หมอชาวบ้าน” ได้ขอนำมาตีพิมพ์ในครั้งนี้แล้ว สมาคมมีโครงการที่จะจัดพิมพ์เอกสารเป็นเล่มเล็กในหัวข้อนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ...