อาหาร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 105 มกราคม 2531
  หมอเท้าเปล่าลือลั่น-2 ( 11)ในสถานบริการระดับหมู่บ้านซึ่งจะมีครบเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นในหมู่บ้านเล็กๆซึ่งน่าจะเกิดขึ้นใหม่จะมีผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขมากที่สุด 3 คน คือหมอชนบท (หมอเท้าเปล่า) ผู้ช่วยพยาบาล และผดุงครรภ์ บางหมู่บ้านอาจจะมีเพียงหมอชนบท บางหมู่บ้านจะมีบุคลากรครบทั้ง 3 ประเภทโดยทั่วไปแล้วจะมีบุคลากรเหล่านี้ในระดับหมู่บ้านเฉลี่ยแล้ว 1.92 คนต่อหมู่บ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 104 ธันวาคม 2530
  อาหารสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการหรือโรคที่นำมาเสนอนี้ เป็นการศึกษาของประเทศจีน ซึ่งทางจีนได้มีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ หากท่านผู้อ่านท่านใดได้เคยใช้ในการรักษาอาการ หรือโรคใดและได้ผล กรุณาแจ้งมายัง “หมอชาวบ้าน” เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลศึกษา และเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อไปจีนเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่รู้จักการปลูกข้าวก่อนประเทศอื่นๆเมื่อประมาณ 5 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 104 ธันวาคม 2530
  เมื่อพูดถึงโรคกระเพาะ ผู้ที่เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคนี้อยู่คงทราบดีว่า อาการเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จักกับโรคนี้เมื่อประมาณปี 29เพราะมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง อึดอัดมาก จนฉันอาหารไม่ค่อยได้ ทีแรกตั้งใจว่าจะรักษาด้วยตัวเอง เพราะคิดว่าคงเป็นอาการของโรคกระเพาะแน่ แต่ก็เพื่อความแน่ใจจึงได้เข้ารับการตรวจจากแพทย์แผนปัจจุบัน และผลก็ออกมาว่าเป็นโรคกระเพาะจริง จึงได้ใช้ยาแผนปัจจุบันรักษาเรื่อยมา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 103 พฤศจิกายน 2530
  พยายามรักษาน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน ลดอาหารที่มีไขมัน ลดน้ำตาลมากๆ กินอาหารที่มีกาก เช่น ผักและผลไม้ต่างๆ กินอาหารที่มีรสเค็มลงคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้น มีหลักการกินอยู่ 5 ประการที่จะทำให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์และมีความสุข คือ1. พยายามรักษาน้ำหนักตัวให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุพยายามให้น้ำหนักน้อยๆไว้ดีกว่ามากเกินไป2. ลดอาหารไขมันลง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  สุขภาพของคนเราจะดีหรือเลว นอกจากขึ้นกับกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และการมีหมอมียาใช้เมื่อจำเป็นแล้ว พฤติกรรมในการกินอยู่หลับนอนของคนเราก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง ปัจจัยข้อหลังสุดนี้คือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนที่จะต้องกระทำกันเอง ซึ่งอย่างน้อยๆจะต้องปฏิบัติ 3 ข้อด้วยกัน คือ 1. การออกกำลังกาย 2. การกิน 3. การละเว้นจากสิ่งเสพติดให้โทษ เช่น เหล้า ยา บุหรี่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน สมัยก่อนมนุษย์อาจรู้จักเพียงว่าต้องกินอาหารจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่การรู้เพียงว่าต้องกินอาหารนั้นไม่เพียงพอต่อการที่จะมีสุขภาพที่ดี ต้องรู้ต่อไปด้วยว่ากินอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่าย หรือเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวเร็วประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วไป มีปัญหาสำคัญอันหนึ่งเหมือนกัน คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  พอเอ่ยถึงปลา ใคร ๆ ก็รู้จัก แม้แต่ในหนังสือ ก.ไก่ ก็พูดถึงปลา คือ ป.ปลาตากลม สำหรับสุภาษิตของจีนก็พูดถึงปลาว่า “ปลาเห็นเหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ด คนเห็นผลประโยชน์แต่ไม่เห็นโทษ”นี่ก็พอจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปลาที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมื่อประมาณ 17,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ถ้ำบนยอดเขา (ซานติ่งต้งเหยิน) รู้จักการจับปลามาเป็นอาหารแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 102 ตุลาคม 2530
  อย่าเพิ่งคาดเดาว่า “มะนาว...เค็ม” ที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นมะนาวดองเกลือนะคะ อ่านต่ออีกสักหน่อยเถอะค่ะ แล้วจะทราบว่า มะนาวเค็มนี้จะช่วยให้คุณหายจากอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีอาการเจ็บคอ คันคอ และก็ตามมาด้วยอาการไอ เป็นสิ่งที่ดิฉันมักจะต้องพบปะอย่างคุ้นเคยเสมอ ๆ เมื่ออากาศเปลี่ยน และถ้าหากเป็นช่วงที่ติดพันอยู่กับงานประจำ พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยแล้ว ไข้หวัดก็จะตามมาติดๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 101 กันยายน 2530
  องค์การอนามัยโลกเรียกฟาสต์ฟู้ดว่า “อาหารขยะ” เพราะมีคุณค่าทางอาหารไม่เหมาะสมนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีส่วนประกอบด้วยไขมัน แป้ง และน้ำตาล หากกินมากเกินไปอาจมีผลร้ายต่อสุขภาพ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ เบาหวาน หรือความดันโลหิต แม้จะเป็นโรคไม่ติดต่อแต่ก็กำลังเป็นปัญหาในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศอาหารดังกล่าวได้แก่ โดนัท พิซซ่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 101 กันยายน 2530
  เมื่อเอ่ยถึงมะเขือยาว ใครๆก็ร้องอ๋อ! เพราะเป็นอาหารที่คนไทยเรานิยมกินกันตลอดปี โดยเฉพาะมะเขือยาวเผาจิ้มน้ำพริก หรือยำมะเขือยาวเผา พูดแล้วรู้สึกทำให้น้ำลายไหลเลยทีเดียว มะเขือยาวนอกจากเป็นอาหารที่อร่อยอย่างหนึ่งแล้ว ยังใช้เป็นยาได้อีกด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum melongena Linn วงศ์ Solanaceaeสรรพคุณผล มีคุณสมบัติเย็น รสหวาน รักษาผิวหนังเป็นแผล ริดสีดวงมีเลือดออก เป็นฝีบวมแดง แก้ปวดดอก ...