อาหาร

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  ความสูงผมอายุ 17 ปี มีความสูง 155 เซนติเมตร จะมีความสูงเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า และมีน้ำหนัก 53 กิโลกรัม ถือว่าอ้วนไปหรือเปล่าผู้ถาม นรินทร์/พิษณุโลกผู้ตอบ อาจารย์อุไรพร จิตต์แจ้งถามผมสูง 155 เซนติเมตร ถ้าต้องการสูงอีกจะมีสิทธิ์สูงถึงประมาณกี่เซนติเมตรจึงหยุดสูง ตอนนี้อายุ 17 ปี หนัก 53 กิโลกรัม (พ่อสูงประมาณ 162 เซนติเมตร แม่สูงประมาณ 145 เซนติเมตร)ตอบคุณอายุ 17 ปี อาจจะสูงขึ้นอีกไม่มากนัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ลูกชายผมอายุ 1 ขวบครึ่งสามารถดื่มช็อกโกแลตที่ผสมในโอวัลตินหรือไมโลได้มากน้อยเพียงใดผู้ถาม ปิยะพงศ์/ชัยนาทผู้ตอบ  ดร.แก้ว กังสดาลอำไพผมมีคำถามเกี่ยวกับการกินของลูกผมซึ่งขณะนี้อายุ 1 ขวบครึ่ง จะสามารถดื่มช็อกโกแลต ซึ่งใช้ใส่ใน “โอวัลติน” และ “ไมโล” ได้ มากน้อยเพียงใด อันตรายมีมาก ขนาดไหน ช็อกโกแลตนั้นจริง ๆ คือ ส่วนผสมระหว่างโกโก้และนมเนยทำเป็นขนม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง “เราได้อะไรจากปลา” โดย จุรีพร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 119 มีนาคม 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง “ไข่” โดย จุรีพร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ โดย อาจารย์จินตนา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง บอแรกซ์ : โดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดของมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้น การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง คอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง ผักและผลไม้ดอง โดย สารภี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 114 ตุลาคม 2531
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง คอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้เสนอเรื่อง โดยรศ.ดร.แก้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 114 ตุลาคม 2531
  เมื่อไม่นานมานี้ มีหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับอาหารเสริมโปรตีนประเภทน้ำสกัดไก่ ว่า “ดูดซึมได้ดีมาก และมีผลต่อระบบประสาท” เลยทำให้ดูเหมือนว่า อาหารเสริมชนิดนี้ดีกว่าอาหารโปรตีนประเภทอื่นทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไรคำถามว่า “คุณรู้จักโปรตีนดีแค่ไหน” จึงน่าสนใจที่จะถามถึง เพราะมักจะมีผู้นำคำว่า “โปรตีน” ...