กรณีศึกษา

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 192 เมษายน 2538
  นอนหลับยากอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากเป็นอาการที่พบมากที่สุดอาการหนึ่ง ในบรรดาอาการไม่สบายต่างๆ เช่น ปวดศีรษะ ตัวร้อน ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน น้ำมูกไหล ไอ หอบ เป็นต้นอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากมักพบในคนสูงอายุ ความจริงแล้วปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับยากพบได้เกือบทุกวัย(ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีซึ่งพบน้อย) บางคนนอนไม่หลับเพียงไม่กี่วัน เช่น คนที่เดินทางไปต่างถิ่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 192 เมษายน 2538
  อายุวัฒนะในเดือนเมษายนมีวันผู้สูงอายุ หมอชาวบ้านจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นปก เรื่องอายุยืน หรือทีฆายุโก หรืออายุวัฒนะ เป็นอุดมคติของมนุษย์อย่างหนึ่งมาแต่โบราณกาล เพราะคนโบราณมีการตายโดยไม่สมควรตั้งแต่อายุน้อยๆ กันมาก ใครอายุถึง ๖๐ จึงถือเป็นเรื่องดีใจ และฉลองกันยกใหญ่ มาบัดนี้มนุษย์ตายตั้งแต่อายุยังน้อยลดลง ในสังคมต่างๆ จึงมีผู้สูงอายุมากขึ้น และจะมีมากขึ้นไปอีกสังคมที่มีคนสูงอายุมากๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 191 มีนาคม 2538
  ความงามกับควันพิษหมอชาวบ้านฉบับนี้เป็นเรื่องผู้หญิงกับบุหรี่ ความงามกับควันพิษ ความงามกับควันพิษ เป็นของที่ไปด้วยกันไม่ได้ ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความงามเป็นเรื่องของการเปล่งประกายของความพอดี ควันพิษเป็นตัวทำลายความพอดี เพราะควันพิษไปทำให้เกิดสารกัมมันตะในร่างกายที่ทำลายหลอดเลือดหัวใจ สมอง ผิวหนัง เกิดความเศร้าหมอง ผิวเขียวคล้ำ เพราะเลือดไม่ปกติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 191 มีนาคม 2538
  ผู้หญิงกับบุหรี่ความงามกับควันพิษบุหรี่มีพิษภัยต่อผู้สูบอย่างไรนั้น เกือบทุกคนในสังคมตระหนักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่คุณทราบมั้ยว่า ร้อยละ 70 ของเด็กอายุต่ำกว่า1 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม มาจากครอบครัวที่พ่อแม่สูบบุหรี่ คุณทราบมั้ยว่าองค์การยูนิเซฟได้คาดคะเนว่า ถ้าผู้หญิงทุกคนในประเทศที่พัฒนาแล้วหยุดสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ จะมีผลให้อัตราการตายของทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 190 กุมภาพันธ์ 2538
  โรคกระดูกพรุนในวัยหมดประจำเดือนโรคกระดูกพรุนนี้ภาษาอังกฤษการแพทย์เรียกว่า esteoporosis เป็นสภาพที่กระดูกพรุนไป ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม อาจทำให้มีการปวดกระดูกและกระดูกหักง่าย ในผู้หญิงที่อายุมากจะเป็นโรคกระดูกพรุนมากขึ้น ดังที่เราได้ยินว่า “ผู้หญิงอาวุโส” ท่านนั้นท่านนี้กระดูกหักบ้าง หรือเตี้ยลงไปบ้างขณะนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 189 มกราคม 2538
  ความสุขปีใหม่ 2538เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2538 ขออวยพรให้ชาวคณะหมอชาวบ้านทุกคน กล่าวคือ ผู้เขียน ผู้ทำงานในสำนักงาน ผู้พิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้อ่าน ตลอดจนญาติมิตรของผู้อ่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปี พ.ศ. 2538 ด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีของแต่ละท่านที่ได้ทำไว้คุณงามความดี คือความรักต่อเพื่อมนุษย์และปัญญา ถ้ามีปัญญาที่แท้จริงก็ต้องสร้างความสุขความเจริญได้อย่างแน่นอน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 189 มกราคม 2538
  ไซนัสอักเสบถ้ามีใครบ่นว่าเจ็บจมูก มักจะมีคนทักว่าเป็นไซนัสอักเสบ ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ไซนัสมีลักษณะเป็นโพรงอากาศเล็กๆ ที่อยู่ในกะโหลกบริเวณรอบๆโพรงจมูก มีอยู่ 4 คู่ อยู่บริเวณหน้าผาก โหนกแก้ม เหนือโพรงจมูก และหลังโพรงจมูก ไซนัสนี้มีช่องทางเชื่อมต่อกับโพรงจมูก จึงอาจมีเชื้อโรคลุกลามจากโพรงจมูกเข้าไปในไซนัสได้ไซนัสอักเสบมักเกิดหลังจากเป็นโรคติดเชื้อในโพรงจมูกหรือลำคอ เช่น ไข้หวัด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 188 ธันวาคม 2537
  อำนาจที่4 เครื่องมือสู้เอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม หมอชาวบ้านนำเรื่องโรคเอดส์เป็นเรื่องขึ้นปก ขณะนี้คนไทยติดเชื้อโรคเอดส์ไปแล้วประมาณ 6-8 แสนคน ถ้าอยากดูนรกบนดินให้ไปดูที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เพราะเต็มไปด้วยผู้ป่วยโรคเอดส์ และความทุกข์ทรมานของผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ อีก 6ปีจากนี้ไปคือในปี ค.ศ.2000 จะมีคนไทยติดเชื้อเอดส์ประมาณ4 ล้านคน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 187 พฤศจิกายน 2537
  ตัณหาหรือปัญญาทางสื่อหมอชาวบ้านฉบับนี้ได้นำเรื่องผลกระทบของสื่อที่มีต่อสังคมมาตีพิมพ์ ในสมัยโบราณมีสื่อความรู้น้อย มนุษย์ได้ข้อมูลข่าวสารจากพ่อแม่ จากครู จากเพื่อนบ้าน ใครฟังมากเขาเรียกว่าเป็นพหูสูต คือคนฉลาด การฟังถือว่าเป็นทางที่มาแห่งปัญญาทางหนึ่ง ที่เรียกว่าสุตมะยะปัญญาในสมัยปัจจุบันที่เรียกว่าสมัยแห่งข่าวสาร มีวิทยุเป็นร้อยๆสถานี ยังมีสถานีโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์อีกมากมาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 186 ตุลาคม 2537
  สมุนไพร – ยารักษาสังคมสังคมไทยเหมือนสังคมเครื่องหลุด ที่ส่วนต่างๆไม่เชื่อมโยงกัน หลุดแยกจากกันไปเป็นส่วนๆ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตใจ ครอบครัว การเมือง ศาสนา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กระจายหลุดจากกันไปเป็นส่วนๆปัญหาต่างๆเกิดขึ้นจากการหลุดจากกันเป็นส่วนๆ แม้จะทำงานหนักอย่างไร ถ้ายังทำแบบเป็นส่วนๆ ไม่เชื่อมโยงกันแล้วไซร้ จะไม่มีวันแก้ปัญหาได้ เปรียบประดุจการสร้างบ้าน ต้องนำดิน ปูน ทราย ไม้ ...