ตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  “หมอกับชาวบ้านแม้จะเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่หมอก็มีวัฒนธรรมแบบหมอ ๆ และชาวบ้านก็มีวัฒนธรรมแบบชาวบ้าน ๆ วัฒนธรรมในที่นี้ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อค่านิยม ความถนัด ความเคยชิน ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งภาษาในการสื่อสาร “พูดจาภาษาหมอ” มิเพียงแต่เป็นเรื่องของการอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมย่อยสองระบบเข้าด้วยกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  หิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจาก ตัวหิด ซึ่งเป็นตัวไรเล็กๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่งเป็นจุดขาวเล็กๆ โรคนี้พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกัน มักพบเป็นพร้อมกันหลายคนในบ้าน บางครั้งอาจพบระบาดตามวัด โรงเรียน โรงงาน กองทหาร ความยากจน ความสกปรก และการอยู่กันแออัดเป็นปัจจัยสำคัญของการระบาดของโรคนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  เชิญเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมเขียนเรียงความเล่าประสบการณ์ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง หรือให้แก่ผู้อื่น (สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน) ความยาวมาเกิน 2 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ปโดยประมาณ ส่งไปยังสำนักงานหมอชาวบ้าน ก่อนวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน คณะกรรมการจะตัดสินเรียงความทุกเดือน โดยคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมที่สุดลงตีพิมพ์ เรื่องใดที่ตีพิมพ์ลงในหมอชาวบ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารเรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นในฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงลักษณะ และการสังเกตคนไข้ที่มีอาการหายใจผิดปกติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  คนไข้ในภาพนี้มีลักษณะอาการที่เด่นชัดคือหน้าอูมกลมเป็นวงพระจันทร์ แก้มแดง หน้าท้องลาย พุงป่อง มีก้อนไขมันที่ต้นคอและหัวไหล่ ขาลีบนี่คือลักษณะอาการของโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่า“โรคคุชชิ่ง "(Cushing’s syndrome) ส่วนมากเกิดจากการใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันนาน ๆ ยาสเตียรอยด์ที่รู้จักกันดี ได้แก่ เพร็ดนิโซโลน และเดกซาเมทาโซนโรคบางชนิด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  คุณระทึก อายุ 31 ปี มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหารมาประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้สบายดีมาตลอดไม่เคยเจ็บป่วย เมื่อเริ่มไม่สบาย รู้สึกตัวร้อน ๆ มีไข้ ปวดเมื่อยทั่ว ๆ ไป อยู่ 2 วัน หลังจากไข้ลดก็รู้สึกเพลีย ๆ มาตลอด สามวันก่อนมาพบแพทย์มีอาการคลื่นไส้ อาเจียนวันละ 1-2 ครั้ง เพลียมาก ปัสสาวะเข้มจัดคล้ายสีน้ำชา คุณไฉไลสังเกตเห็นตาสีเหลือง ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 116 ธันวาคม 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นอาการ “หายใจไม่สะดวก” มีความหมายกว้างมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” จะนำเสนอท่านเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้การดูแลรักษาตนเองและผู้อื่น“หมอชาวบ้าน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  “หมอกับชาวบ้านแม้จะเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่หมอก็มีวัฒนธรรมแบบหมอ ๆ และชาวบ้านก็มีวัฒนธรรมแบบชาวบ้าน ๆ วัฒนธรรมในที่นี้ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ ค่านิยม ความถนัด ความเคยชิน ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งภาษาในการสื่อสาร “พูดจาภาษาหมอ” มิเพียงแต่เป็นเรื่องของการอธิบายศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมย่อยสองระบบเข้าด้วยกัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  ภาพที่เห็นนี้เป็นรอยไหม้ดำคล้ายรอยบุหรี่จี้ รอบ ๆ แผลมีลักษณะบวมแดง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร พบตรงบริเวณขาหนีบข้างซ้าย นี่คือรอยโรคของไข้ไทฟัส (typhus)ไข้ไทฟัสคนไทยเรียกว่า “ไข้รากสาดใหญ่” (ชื่อคล้ายหรือเป็นคู่แฝดกับไข้ไทฟอยด์ซึ่งคนไทยเรียกว่า “ไข้รากสาดน้อย”) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด ...