อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  หิด เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจาก ตัวหิด ซึ่งเป็นตัวไรเล็กๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่งเป็นจุดขาวเล็กๆ โรคนี้พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการสัมผัสหรือใช้ของร่วมกัน มักพบเป็นพร้อมกันหลายคนในบ้าน บางครั้งอาจพบระบาดตามวัด โรงเรียน โรงงาน กองทหาร ความยากจน ความสกปรก และการอยู่กันแออัดเป็นปัจจัยสำคัญของการระบาดของโรคนี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 115 พฤศจิกายน 2531
  คอลัมน์นี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ ในประเทศลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วยโดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 112 สิงหาคม 2531
  คอลัมน์นี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่างๆในประเทศลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน เป็นการเสริมทรัพยากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  หมอชาวบ้าน ฉบับนี้ เริ่มย่างเข้าปีที่ 10ในโอกาสครบรอบวันเกิดนี้ เราขออภินันทนาการแฟน ๆ ด้วยโปสเตอร์ เรื่อง “ไม่มียุงลายไม่มีไข้เลือดออก” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  คอลัมน์นี้เป็นคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารหมอชาวบ้าน โดยความร่วมมือจาก ชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ท่านผู้อ่าน นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่าง ๆ ในประเทศโดยลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 98 มิถุนายน 2530
  กระทรวงสาธารณสุขประกาศเล่นงานผู้ผลิตผ้าเย็นและกระดาษเช็ดหน้าที่ผสมเมททิลแอลกอฮอล์ อันตรายถึงตาบอดได้นายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งว่าผ้าเย็นและกระดาษเย็นเช็ดหน้าจัดเป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่ง ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2517 และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ได้ระบุห้ามใช้เมททิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 71 มีนาคม 2528
  หากคุณเข็ดขยาดกับช่วงเวลาในรอบเดือน ซึ่งก่อความไม่สะดวกสบายให้คุณ ลองบริหาร ร่างกายในท่าง่าย ๆ ต่อไปนี้ เพื่อช่วยขจัดอาการปวดให้หมดไป“ดีสมีนอเรีย ” (Dysmenorrhea) คือชื่อทางการแพทย์ของอาการปวดในรอบเดือน แต่แพทย์ยังหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดนี้ไม่ได้ และไม่สามารถตอบได้ว่าเหตุใดผู้หญิงบางคนจึงปวดมากกว่าคนอื่น ที่แน่ๆ ก็คือทุก ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 70 กุมภาพันธ์ 2528
  นอกจากความไม่สมดุลระหว่าง จำนวนบุคลากรทางการแพทย์กับจำนวนประชาชนแล้ว ภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันยังทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถใช้บริการของสถานพยาบาลได้ทุกครั้ง การดูแลตนเอง หรือดูแลซึ่งกันและกันเมื่อมีความผิดปกติบางอย่าง จึงมีความสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือบรรเทาภาวะวิกฤตก่อนที่จะไปสถานพยาบาลได้ และปัญหาบางอย่างต้องการเพียงพยาบาลในบ้าน ใหญ่ เกิดจากยุงกัด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 28 สิงหาคม 2524
  เรื่อง “หายใจเพื่อสุขภาพ” โดย “รัก ธรรมชาติ” ในหมอชาวบ้าน ฉบับมกราคม 2524 ทำให้ผมคิดถึงเรื่องกายหายใจที่เคยทึ่งมาเมื่อหลายปีก่อน หลักเดียวกัน แต่ฝอยต่างกัน คิดว่าหากนำเสนอท่านผู้อ่านเพื่อสนับสนุนคุณ “รัก ธรรมชาติ” ก็น่าจะเกิดประโยชน์แต่จะได้ประโยชน์จริงหรือไม่เพียงใด ก็สุดแต่ท่านจะไตร่ตรองลองทำดูถ้าท่านอ่านแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อ โดยไม่ลองทำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 26 มิถุนายน 2524
  ที่แผนกผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ หญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามาพบแพทย์เพื่อถามปัญหาที่น่าสนใจดังนี้ สมศรี (มารดาผู้ป่วย) : หมอคะ ลูกดิฉันเป็นไข้เลือดออกครั้งที่ 7 และค่ะ ดิฉันจึงต้องพามารักษาที่กรุงเทพฯ สักทีเผื่อว่า จะหายขาดบ้างหมอ : คุณว่าอะไรนะ เป็นไข้เลือดออกครั้งที่ 7 หรือ ?สมศรี : คืออย่างนี้ค่ะ ดิฉันอยู่ต่างจังหวัด มีลูกชายอายุ 8 ขวบ ในช่วง 3 ...