กรณีศึกษา

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 67 พฤศจิกายน 2527
  เด็กทั้ง 3 คน ในภาพมีอายุต่างกัน และไม่ใช้พี่น้องพ่อแม่เดียวกัน แต่มีใบหน้าที่แปลก ๆ ซึ่งดูละม้ายคล้ายคลึงกันมาก ลักษณะที่แปลกก็คือ หางตาทั้งสองข้างเฉียงขึ้นบน จมูกแบน และลิ้นมีลักษณะโตจนคับปากนี่แหละครับที่เรียกกันว่า “หน้าปัญญาอ่อน”เด็กเหล่านี้จะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ เช่น คลานได้เมื่ออายุใกล้จะครบขวบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 67 พฤศจิกายน 2527
  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข จะมีการใช้ภาษาที่เข้าใจในหมู่หมอด้วยกันเอง หากได้ทำความรู้จัก “ภาษาหมอ” ก็จะทำให้เราสื่อสารกับหมอได้ดียิ่งขึ้น คอลัมน์นี้จึงขอแนะนำ “ภาษาหมอ” เดือนละคำสองคำเป็นคำเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษจากคำว่าICU ซึ่งย่อมาจากคำว่า “Intensive Care Unit”ตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ มักจะมี “ห้อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 63 กรกฎาคม 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80 ) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้” โรคที่พบบ่อยที่สุด (ต่อ)ตัวอย่างคนไข้ 2 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 62 มิถุนายน 2527
  ผมร่วง ! ผมร่วง ! อาจทำให้ศีรษะล้าน โปรดอย่านิ่งนอนใจใช้ยา.....ทาท่านจะเห็นผลน้ำยา...ป้องกันผมร่วง ฟื้นสภาพเส้นผมและทำให้ผมขึ้นดกดำได้อย่างมหัศจรรย์.ข้อความที่ผมคัดลอกมาข้างต้นนี้ ท่านอาจเคยได้ยินจากโฆษณาทางวิทยุหรืออ่านพบตามหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้แต่เวลาไปเดินซื้อของตามย่านการค้าต่าง ๆ เป็นการโฆษณาถึงยาที่รักษาโรคผมร่วง หรือศีรษะล้านบางแห่งก็แจ้งสนนราคาไว้เสร็จ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 62 มิถุนายน 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70-80 ) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพ ดังได้กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 60 เมษายน 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”การตรวจประสาทและกล้ามเนื้อ ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วบ้างในฉบับก่อนๆ ยังต้องรวมถึงการตรวจที่สำคัญอื่นๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 59 มีนาคม 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”การตรวจระบบประสาทส่วนสมอง ซึ่งได้กล่าวถึงในฉบับก่อน เป็นการตรวจที่จำกัดอยู่เฉพาะศีรษะ (ส่วนหัว) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 58 กุมภาพันธ์ 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”ฉบับที่แล้ว การตรวจระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้กล่าวถึงการสังเกตลักษณะทั่วไปของคนไข้........1. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 57 มกราคม 2527
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อยๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”การตรวจระบบประสาทและกล้ามเนื้อ จะเริ่มที่การสังเกตลักษณะทั่วไปของคนไข้ ตั้งแต่ความรู้สึกตัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 56 ธันวาคม 2526
  “ประชาชนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตนเองและญาติมิตรได้ โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่พบอยู่บ่อย ๆ (ร้อยละ 70-80) จะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่พิเศษพิสดารอะไร เรื่อง “มาเป็นหมอกันเถิด” มีเป็นประจำเพื่อชี้แจงวิธีที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจนดูแลรักษาตนเองและผู้อื่นได้”ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึง การตรวจแขน ขา และข้อต่าง ๆ 1. ลักษณะรูปร่าง2. ลักษณะผิวหนัง3. ...