คุยสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  สุขภาพ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีความสัมพันธ์ที่ดี เช่น ในครอบครัว ในชุมชน ในองค์กร ในสังคม และระหว่างประเทศในสังคมถ้ายิ่งมีความเสมอภาค ภราดรภาพ และความเป็นธรรมเท่าไร สังคมยิ่งมีสุขภาวะ ในประเทศนอร์เวย์ ช่องว่างระหว่างคนมีรายได้ต่ำสุดกับสูงสุดห่างกันเป็น 4 เท่า เท่านั้น คนนอร์เวย์ไม่ต้องการให้ช่องว่างนี้ห่างมากกว่านี้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  ถาม : อั้ม/พะเยาดิฉันขอถามปัญหาเกี่ยวกับเอชไอวี ดังนี้1. เชื้อเอดส์สามารถรักษาได้หรือไม่2. การออกกำลังกาย กินอาหาร ช่วยให้หายจากเอดส์ได้หรือไม่3. เชื้อเข้าสู่ร่างกายแสดงอาการเมื่อใดขณะนี้ลิ้นเป็นฝ้า ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ได้ยาเม็ดสีฟ้ากับยาเม็ดสีชมพู กินก็หายพักเดียว ขณะนี้เป็นอีก ยาหมด อยากรู้ว่ายาอะไร ไปหาหมอโรคผิวหนังมา ถามหมอก็เหมือนหมอจะกลัว เหมือนรังเกียจ ไม่ยอมเข้าใกล้เลย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  ถาม : ณัช/กรุงเทพฯผมพาคุณแม่ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล ได้ยินเจ้าหน้าที่รถเข็นของโรงพยาบาลถามผู้ป่วยสูงอายุรายหนึ่งว่าจะใช้บริการรถเข็นหรือไม่ เพราะลูกหลาน ๒-๓ คนช่วยประคับประคองผู้สูงอายุอย่างทุลักทุเลการพยุงผู้สูงอายุ ลูกหลานจะต้องทำอย่างไร จึงจะปลอดภัยทั้งผู้สูงอายุและลูกหลานตอบ : นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น ๒ เรื่องใหญ่ๆ ดังนี้ ๑. ระวังหกล้ม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  เกาะลันตา เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกระบี่ มีประชากรประมาณ 28,000 คนเศษ เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพราะมีทิวทัศน์, ภูมิประเทศที่เงียบสงบ, สะอาด, มีหาดทรายที่สวยงาม, ไม่พลุกพล่าน ระยะหลังๆนี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวยุโรปและสแกนดิเนเวีย เดินทางไปพักผ่อนกันมากขึ้น ล่าสุดได้รับการยกย่องจากนิตยสาร FORBES ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  รายงานการพัฒนามนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ชื่อ "หยุดยั้งทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต : เร่งการพัฒนามนุษย์ในเอเชียและแปซิฟิก"๑ ชี้ให้เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน ฉุดรั้งการพัฒนามนุษย์ การแก้ปัญหาความยากจน เกิดปัญหาสังคม โดยเฉพาะการทุจริตในระบบบริการสุขภาพ (health ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  ข้อสำคัญที่สุดของมนุษย์คือ การอยู่ร่วมกัน (Living together)การอยู่รวมกันหมายรวมทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อมมนุษย์แต่โบราณ โดยธรรมชาติมีวิถีชีวิตร่วมกันที่เรียกว่า วัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ในวิถีเช่นนั้นมนุษย์จึงอยู่กันเป็นชุมชน ชุมชน คือ วิถีชีวิตร่วมกัน ทำให้มีความยั่งยืนมาประมาณ 10,000 ปีเพิ่งเมื่อ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  องค์การอนามัยโลกแจ้งว่าปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ทั่วโลกราว12 ล้านเท่าของสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เพื่อปลูกต้นยาสูบ หากปรับพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เป็นอาหารแทน ว่ากันว่าจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกที่อดอยากหิวโหยได้ถึงปีละ 20 ล้านคนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุปี 2549 เมืองไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทั้งสิ้นราว 9.53 ล้านคน หากสิงห์อมควันแต่ละคนสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 10 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  เมื่อเดือนธันวาคม2552 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแถลงข่าว "ศิริราชเปลี่ยนตับผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่สำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย" โดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  ถาม : ประสพ/สระบุรีปัจจุบันมียารักษาโรคเอดส์หรือไม่ และยาที่ผู้ป่วยเป็นโรคเอดส์กินอยู่นั้น คือยาอะไรตอบ : ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอดโรคเอดส์เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งมีชื่อเต็มๆ ว่า human immunodeficiency virus หรือแปลความหมายเป็นไทยว่า ไวรัสที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์บกพร่องผิดปกติไม่สมบูรณ์ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้กว่า 40 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  ถาม : มานิต/ราชบุรีขณะนี้ลูกชายอายุ 8 ขวบ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลับจากโรงเรียนแล้วก็รีบวางกระเป๋านักเรียน สนใจเล่นกับเพื่อน ติดการ์ตูนและเกมมาก เวลาถามว่ามีการบ้านหรือไม่ก็จะตอบว่าไม่มีหรือไม่ก็บอกว่าเสร็จแล้วตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนปรากฏว่ามีการบ้านที่ค้างไว้มากกว่า 10 หน้า ถูกครูตีประจำเพราะไม่ทำการบ้าน เมื่อถามลูกชายก็ได้คำตอบว่าครูสอนเร็วจนไม่เข้าใจ ...