คุยสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 379 พฤศจิกายน 2553
  ถาม : รอน/สระบุรี ปัจจุบันอายุ ๓๐ ปี ส่วนสูง ๑๗๐ เซนติเมตร น้ำหนัก ๖๐ กิโลกรัมมีอาการดังต่อไปนี้ตั้งแต่เด็กๆ เป็นไข้ ตัวร้อน คัดจมูก (ด้านที่ติดกับตา) มีเสมหะ (ไม่ค่อยมาก) บางครั้งมีกลิ่นคาว มีอาการไอ จาม มีน้ำมูก (ค่อนข้างมาก) รู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีความรู้สึกข้อบวม ปวดตา ตามองไม่ชัด พร่ามัว มองเห็นภาพซ้อนๆกัน (โดยเฉพาะเมื่อแดดจ้า อากาศร้อน) มีความรู้สึกร้อนวูบวาบในตา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 379 พฤศจิกายน 2553
  ตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ ๗๘ ผู้ป่วยรายนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ และเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่หลายวันตั้งแต่วันที่ได้รับบาดเจ็บจนถึงวันที่เสียชีวิต และเป็นบทเรียนอย่างดียิ่งถึงการขาดแคลนเจตคติและความรู้ความสามารถในการป้องกันและการบำบัดรักษาภาวะเจ็บฉุกเฉินร้ายแรง ผู้ป่วยรายนี้คือ พลตรีขัตติยะ สวัสดิผล หรือ "เสธ.แดง" ซึ่งตั้งตนเป็นหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัย (ในอาณัติของตน) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้จัดการประชุมเรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสุขภาวะคนไทย" ทุก ๒ สัปดาห์มาเป็นเวลาประมาณปีครึ่ง ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศว่าจะสนับสนุนเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศคือ "สร้างความเป็นธรรม-ลดความเหลื่อมล้ำ" ความเป็นธรรมทำให้เกิดสุขภาวะ สังคมไทยขาดความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ความสำเร็จของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในยุคแรกปี พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๐ ทำให้คนไทยกว่า ๔๘ ล้านคนได้รับการคุ้มครองจากสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้เข้าถึงการบริการผู้ป่วยนอก ๓๙.๑ ล้านคน ผู้ป่วยใน ๕.๓ ล้านคน นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ตั้งชื่อเรื่องอย่างนี้คงมีหลายคนที่เกิดความรู้สึกขัดแย้ง เพราะเป็นการสวนกระแสความเชื่อเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการลดความอ้วนและการมีชีวิตยืนยาว ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าอาหารมื้อเย็นไม่จำเป็น เนื่องจากร่างกายจะได้พัก ไม่จำเป็นต้องกิน ต่างกับมื้อเช้าและมื้อกลางวันที่ต้องกินให้มากเพื่อเติมพลังไว้สำหรับการทำงานหนักแนวคิดของผู้เขียนที่อยากนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งชวนให้แย้งว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  สท. ยูนิเซฟ ผนึกองค์กรภาคีและนักวิชาการ ผลักดันกฎหมายบังคับให้เกลือผสมไอโอดีนเพื่อป้องกันเด็กไทยขาดไอโอดีนอย่างยั่งยืน ยกกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ พร้อมเรียกร้องให้แก้กฎหมายให้ชัดเจนขึ้น และให้บังคับใช้อย่างเคร่งครัดสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยและตรวจร่างกายครั้งที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ พบว่าเด็กชายและเด็กหญิงมีการเติบโตทางร่างกายมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นประมาณ ๔ เซนติเมตร ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมาจะมีภาวะโภชนาการดีขึ้นพญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยในงานการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ ๔ "การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต" ณ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ ๗๖ และ ๗๗ผู้ป่วย ๒ คน เป็นชายชาวอเมริกัน ๑ คน และเป็นหญิงชาวนิวซีแลนด์ ๑ คน ที่ต้องการ “ตายดี”รายแรก ชายชาวอเมริกัน นาย Richard Brody อายุ ๗๗ ปี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ถาม :นภา/ลำพูนปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี สูง ๑๖๕ เซนติเมตร หนัก ๕๕ กิโลกรัม ระยะนี้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ที่ผ่านมาได้รับการผ่าตัด ดังนี้ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๗ ผ่าตัดกระดูกส่วนคอเป็นโพรงน้ำ (เป็นถุงน้ำในไขสันหลังส่วนคอ) ภาษาอังกฤษเรียก "ไซริงค์โกไมเรีย"ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ถาม : ชวลิต/นครพนมผมต้องการทราบว่าไวรัสเริมเกิดจากเชื้ออะไร และถ้าไวรัสเริมขึ้นสมองจะมีอาการแสดงอะไรให้รู้บ้าง สามารถป้องกัน และ/หรือรักษาได้หรือไม่ อย่างไรตอบ : นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาโรคเริม เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ชื่อ เฮอร์ปีส์ ซิมเพล็กซ์ (herpes simplex virus : HSV) มีอยู่ ๒ ชนิดชนิดที่ ๑ คือ Herpes simplex virus 1 (HSV-1) มักเกิดบริเวณปาก โรคนี้ไม่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ...