อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 122 มิถุนายน 2532
  อันตราย...ห้ามใช้บอแรกซ์ในอาหารบอแรกซ์เป็นวัตถุที่ทางราชการห้ามใช้ในอาหาร เพราะจะมีอันตรายต่อผู้บริโภค หากพบมีการใช้บอแรกซ์ในอาหารก็จะดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ผลิตทันทีนายแพทย์ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ปกติแล้วบอแรกซ์จะใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว เชื่อมทองเส้น แต่กลับมีผู้ผลิตอาหารบางรายเข้าใจผิด นำไปผสมในอาหารต่างๆ เช่น ลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก ทับทิมกรอบ เป็นต้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  อังกฤษรณรงค์ไม่ดื่มเนสกาแฟนิตยสาร NI (The New Internationalist) ซึ่งตีพิมพ์ในประเทศอังกฤษ ได้ตีพิมพ์ประกาศของกลุ่มเบบี้ มิ้ลค์ แอคชั่น (Baby Milk Action) รณรงค์ให้ประชาชนไม่ดื่มเนสกาแฟเพื่อประท้วงบริษัทเนสท์เล่ที่ละเมิดกฎเรื่องเผยแพร่การจำหน่ายนมผงการรณรงค์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทเนสท์เล่ซึ่งเป็นผู้ผลิตนมผงสำหรับเลี้ยงทารกรายใหญ่ของโลก ถูกกล่าวหาว่าได้ทุ่มแจกนมผงแก่โรงพยาบาลต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 121 พฤษภาคม 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายดังนั้นการได้กินอาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งนี้เสนอเรื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 120 เมษายน 2532
  ลูกชายผมอายุ 1 ขวบครึ่งสามารถดื่มช็อกโกแลตที่ผสมในโอวัลตินหรือไมโลได้มากน้อยเพียงใดผู้ถาม ปิยะพงศ์/ชัยนาทผู้ตอบ  ดร.แก้ว กังสดาลอำไพผมมีคำถามเกี่ยวกับการกินของลูกผมซึ่งขณะนี้อายุ 1 ขวบครึ่ง จะสามารถดื่มช็อกโกแลต ซึ่งใช้ใส่ใน “โอวัลติน” และ “ไมโล” ได้ มากน้อยเพียงใด อันตรายมีมาก ขนาดไหน ช็อกโกแลตนั้นจริง ๆ คือ ส่วนผสมระหว่างโกโก้และนมเนยทำเป็นขนม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง พยาธิใบไม้ตับ โดย อาจารย์จินตนา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 117 มกราคม 2532
  โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังนั้นการได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง บอแรกซ์ : โดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 113 กันยายน 2531
  โภชนาการที่ดี หมายถึง การที่อาหารเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้เต็มที่ ดังนั้น การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงคอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับนี้เสนอเรื่อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 112 สิงหาคม 2531
  โภชนาการที่ดี หมายถึง การที่อาหารเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ แล้วร่างกายสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้เต็มที่ ดังนั้น การได้อาหารที่เพียงพอและถูกสัดส่วน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง คอลัมน์ “กินถูก...ถูก...” ได้หายหน้าหายตาจากผู้อ่านไปนาน ต่อไปนี้จะกลับมาพบกับท่านเป็นประจำ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 112 สิงหาคม 2531
  คอลัมน์นี้ได้รับความร่วมมือจากชมรมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เราจะนำความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคต่างๆในประเทศลงตีพิมพ์ติดต่อกัน โดยจะครอบคลุมไปถึงลักษณะของโรคที่ควรรู้ในฤดูกาลต่าง ๆ กัน ตลอดจนวิธีการป้องกันโรคนั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าความรู้เหล่านี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชน เป็นการเสริมทรัพยากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อควบคุมและป้องกันโรค ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  เมื่อนักร้อง “เดอะคาร์เพนเตอร์” ผู้พี่สาวซึ่งร้องเพลงท็อปออฟเดอะเวิร์ลด (Top of The World) ได้ไพเราะจับใจ ขึ้นถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จในชีวิต เธอกลับเกิดโรคประสาท ...