อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง โดยปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้สามารถปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิต โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ๑ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด- อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 237 มกราคม 2542
  โรคกระเพาะมีอันตรายมากน้อยอย่างไร ควรกินอาหารอย่างไรเมื่อเป็นโรคนี้ และจะมีวิธีการรักษาให้หายขาดหรือไม่ผู้ถาม อรพรรณ/ประจวบคีรีขันธ์ผู้ตอบ นพ.อุดม คชินทรถาม ดิฉันอายุ ๒๗ ปี ส่วนสูง ๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนัก๔๐ กิโลกรัมปัญหาของดิฉันคือ ดิฉันมีอาการปวดท้องช่วงลิ้นปี่ลงมา และจะปวดแสบ บางครั้งมีการดูแลร่วมด้วย ดิฉันจะกินข้าวในช่วงเช้ามาระยะหนึ่ง แต่ช่วงหลังมานี่ไม่ได้กินเท่าไร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 233 กันยายน 2541
  เมื่อเร็วๆนี้สมาคมหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า ภาวะน้ำหนักตัวเกิน หรือโรคอ้วนเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเทียบเท่ากับปัจจัยเสี่ยง เช่น บุหรี่ ความดันเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง การขาดการออกกำลังกาย หมายความว่า โรคอ้วนเพียงประการเดียวก็สามารถทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน (ต่อไปก็เรียกสั้นๆว่า โรคหัวใจ)ได้ก่อนหน้านี้วงการแพทย์ยังถือว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 232 สิงหาคม 2541
  ผมได้ไปเจาะเลือด ตรวจแล้วพบว่าเป็น “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” จึงอยากทราบว่าโรคนี้เกิดจากอะไร แล้วจะแก้ไขอย่างไร ผู้ถาม กานต์/กรุงเทพฯ ผู้ตอบ น.พ.วันชัย วนะชิวนาวินถาม ผมอายุ ๒๘ ปี น้ำหนัก ๕๔ กิโลกรัม สูง ๑๖๖ เซนติเมตร อาชีพรับเหมารับจ้างทั่วไป เมื่อก่อนทำงานต้องเร่งงานเป็นประจำ ทำให้มีเวลากินเวลานอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขา บางครั้งยังต้องสังสรรค์ตามประสาผู้ชายบ่อยๆ เคยสูบบุหรี่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 229 พฤษภาคม 2541
  ผักและผลไม้เป็นสุดยอดอาหารส่งเสริมสุขภาพด้วยเหตุผลหลายประการ๑. มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมสุขภาพชาวอเมริกันท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า คนเราจะมีสุขภาพดีได้นั้นทำได้ไม่ยากเลย เพียงทำ ๓ ประการเท่านั้นคือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน กินอาหารที่มีไขมันน้อย และกินอาหารที่มีการใยมาก ซึ่ง ๒ ใน ๓ ข้อแห่งการมีสุขภาพดีมาจากเรื่องของการกินอาหารที่มีไขมันน้อยและมีกากใยมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 226 กุมภาพันธ์ 2541
  ผงชูรสมีประโยชน์ไหมผู้ถาม สุชัย/ตากผมอยากทราบว่า ผงชูรสมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรบ้าง และมีโทษอย่างไรต่อร่างกายบ้าง และควรกินหรือไม่ควรกินผมมีปัญหาจะเรียนถามดังนี้ครับ คือ ผมเห็นว่าอาหารบางอย่างให้โทษแก่ร่างกาย แต่ทำไมกระทรวงสาธารณสุขยังอนุญาตให้ขายได้ ยกตัวอย่างเช่น ผงชูรส๑. ผงชูรสมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไรบ้าง๒. ผงชูรสให้โทษอย่างไรบ้าง และควรกินหรือไม่ควรกินอย่างไรผู้ตอบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 225 มกราคม 2541
  อาหารที่ควรกินหลังผ่าตัดผู้ถาม นุชนาฎ/กรุงเทพฯดิฉันได้ผ่าตัดตัดกระเพาะอาหารบางส่วนออก จึงอยากทราบว่าควรจะกินอาหารประเภทไหนจึงจะมีผลดีกับร่างกาย และร่างกายจะดูดซึมอาหารได้เร็วดิฉันเป็นเนื้องอกที่ต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหาร ได้รับการผ่าตัดตัดกระเพาะเหลือแค่ประมาณร้อยละ ๓๐ ของเนื้อที่กระเพาะเดิมตามที่คุณหมอแจ้งให้ทราบ ขณะนี้กินอาหารได้เล็กน้อย แต่ต้องกินบ่อยๆ น้ำหนักลดจากเดิมประมาณ ๑๐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 225 มกราคม 2541
  เราควรจะกินยาประเภทวิตามินไหมไม่มีความจำเป็นเลย ถ้าเรากินอาหารให้ครบ อาหารปกติธรรมดาที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้มีทั้งวิตามินและเกลือแร่เพียงพอ ที่จะทำให้เราเจริญเติบโตและแข็งแรงได้ วิตามิน คือ สารประกอบในอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แต่เราต้องการในปริมาณน้อยมาก คือ เป็นเพียงมิลลิกรัมหรือเพียงไมโครกรัม (๑ ในล้านของกรัม) ต่อวันเท่านั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 224 ธันวาคม 2540
  อาหารแสลง : ต้องห้ามเรามักได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดถึงข้อห้ามมากมายเกี่ยวกับการกินและข้อควรปฏิบัติ เช่น คนที่ร้อนในง่ายห้ามกินของร้อน (คุณสมบัติหยาง) ของทอดๆ มันๆ ของเผ็ด เช่น- กินทุเรียนแล้วห้ามกินเหล้า- กินทุเรียนแล้วควรกินมังคุดหรือกินน้ำเกลือตาม- กินลำไยมากระวังตาจะแฉะ- เวลาเริ่มเป็นหวัด เจ็บคอ ควรกินพวกยาขม- เวลาร้อนใน ให้กินน้ำจับเลี้ยง หรือกินน้ำเก๊กฮวย- หญิงปวดประจำเดือนห้ามกินของเย็น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 223 พฤศจิกายน 2540
  กินให้มีผลต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่ผิดสุขลักษณะ โบราณกล่าวว่า “โรคเกิดจากช่องทวารปาก” ซึ่งมีความหมายหลายนัยด้วยกัน๑. กินอาหารที่ไม่สะอาดอาหารที่ไม่สะอาดทำให้มีเชื้อโรค พยาธิ สารพิษ เข้าสู่ร่างกาย เกิดอาการปวดท้องแน่นท้อง อาเจียน เป็นบิด มีพยาธิ อาหารที่เน่าเหม็น ทำให้เกิดการหมักหมม มีพิษสะสม เกิดอาการต่างๆ ตามมามากมาย๒. เวลาและปริมาณที่กินไม่เหมาะสมหลักการเลือกปริมาณการกิน คือ ...