การทำสมาธิ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 108 เมษายน 2531
  ดิฉันรู้ตัวจริงๆว่า มิได้แสดงอาการใดๆที่เป็นการเสแสร้งเฉยจริงๆ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าผู้อื่น หรือเมื่ออยู่คนเดียว ซึ่งดิฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร การมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ อันเกิดจากการเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ที่ช่วยยกระดับจิตของดิฉันให้อยู่เหนือความทุกข์ได้โดยอัตโนมัติ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม ก็เชื่อแน่ว่าต่อหน้าคนอื่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 107 มีนาคม 2531
  ได้ถามตนเองว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้นั้นคลี่คลายได้อย่างไร คำตอบก็ออกมาว่า เป็นเพราะการกำหนดรู้สึกตัวในอารมณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา อันมีผลทำให้จิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์ กิเลสซึ่งประกอบด้วย โลภะ โทสะ โมหะ ไม่สามารถกล้ำกรายเข้ามาได้ ความทุกข์จึงหายสิ้น แล้วก็คิดต่อไปอีกว่า การที่เรากระทำได้เช่นนี้ก็เพราะเราได้ฝึกฝนปฏิบัติการกำหนดรู้ และทำความรู้สึกตัวมาก่อน นั่นคือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 106 กุมภาพันธ์ 2531
  ดิฉันขอถือโอกาสเล่าประสบการณ์ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย นั่นคือประสบการณ์ของการนำผลการปฏิบัติธรรมไปใช้ในขณะเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลา 54 วัน ระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึง 15 พฤศจิกายน 2530ก่อนเข้าโรงพยาบาล ดิฉันรู้สึกตนเองแข็งแรงมาก เนื่องจากในระยะ 3-4 ปีมานี้ดิฉันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก และวิ่งเป็นประจำทุกวันประมาณ 2 เดือนก่อนเข้าโรงพยาบาล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 100 สิงหาคม 2530
  ไม่สามารถฝึกสมาธิให้ติดต่อกันนานๆได้ เพียงแค่ 10-20 นาที ก็เกิดเหน็บชาแล้ว ช่วยแนะนำวิธีฝึกสมาธินานๆให้ด้วยถามผมมีปัญหาที่ถามเกี่ยวกับระหว่างการฝึกสมาธิกับสุขภาพ เห็นว่าหมอชาวบ้านส่งเสริมการฝึกสมาธิจึงเขียนมา ปัญหามีว่าปกติผมจะฝึกสมาธิได้เพียง10-20 นาทีก็เกิดเหน็บชาจนต้องหยุดพักสัก 10 นาที จึงจะฝึกต่อได้ ทำให้สมาธิไม่ติดต่อกัน จึงอยากทราบวิธีการแก้ไขวิธีใดบ้างที่จะทำให้ฝึกสมาธิติดต่อกันสัก 40 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 77 กันยายน 2528
  วิธีคลายเครียดแปลและเรียบเรียง วิไลรัตน์ โสฬสจินดา จากหนังสือ The Macmillan to Family Healthในครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงวิธีคลายเครียดด้วยวิธีต่างๆ เช่น ท่าบริหารเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การหาความสุขกับการหายใจ และได้พูดถึงการทำสมาธิ ครั้งนี้จะได้กล่าวถึงวิธีต่างๆ ต่อไปวิธีจัดการกับวิกฤตการณ์ 10 ประการไม่ว่าสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณจะดีขนาดไหนในยามปกติ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 76 สิงหาคม 2528
  วิธีคลายเครียดแปลและเรียบเรียง วิไลรัตน์ โสฬสจินดาจากหนังสือ The Macmillan Guide To Family Healthในสภาพสังคมปัจจุบัน คนบางคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างราบรื่นมีความสุข ถึงแม้ว่าจะมีความกดดันจากภายนอก เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องปากท้อง ฯลฯ แต่คนบางคนก็ไม่สามารถทำใจได้กับสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด และนี่เองที่เป็นเหตุแห่งความวิตกกังวลและอารมณ์โกรธอยู่ประจำถ้าคุณจัดอยู่ประเภทหลัง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 21 มกราคม 2524
  หายใจเพื่อสุขภาพ การหายใจเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องปฏิบัติเป็นปกติ แต่คนส่วนมากมักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการหายใจเท่าที่ควร การหายใจที่พูดถึงนี้ คือ การหายใจในที่ซึ่งมีอากาศบริสุทธิ์ ทั้งหายใจเข้าและออก เป็นไปอย่างช้า ๆ ยาว ๆ และลึก การหายใจเช่นนี้ สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น :-1. เมื่อเกิดการประหม่า ตื่นเต้น หรือตกใจ การหายใจเช่นนี้ จะช่วยให้อาการเหล่านั้นลดไปได้ 2. เมื่อรู้สึกโกรธ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 8 ธันวาคม 2522
  การรักษา 'หืด' โดยพิสดาร“ฉันเป็นหืดจ้ะ พ่อหมอ” ป้าคนหนึ่งว่า“อ้าว ทำไมป้าทราบแล้วหรือ” หมอถาม“ก็ทำไมจะไม่ทราบเล่า ก็ฉันหอบเสียงดังฮี๊ดๆ นี่พ่อหมอ ใครๆ เขาก็รู้กันทั้งบาง”ครับ ใครๆ ก็รู้จักหืด เพราะมันหอบดังฮื๊ดๆทีนี้การหอบหืดมันมีหลายชนิด บางชนิดมันไม่ใช่หืด แต่มีหลักง่ายๆ ที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่หืด ดังนี้หืดนั้นมันจะจับเป็นครั้งคราว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
  ใจเขาใจเราท่านพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขลาราม เขียนไว้ว่า มนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อเดินทาง การดำเนินชีวิตของคนเรานั้นตามวิสัยของชาวโลกเพื่อได้ “กิน” หรือ การบำรุงความสุขทางกายทั้งหลาย เพื่อ “กาม” หรือการได้รับความรักความอบอุ่นทางใจ และเพื่อ “เกียรติ” หรือความภาคภูมิใจในตนเอง ในการสรรเสริญจากผู้อื่นความต้องการต่างๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด ...