อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  "ผมคาดหวังว่า คนที่ได้รับรู้เรื่องของผมจะมองชาวเขาดีขึ้น"หนึ่งในความคาดหวังที่เป็นแรงพลังให้ กันตพงศ์ เล่าลือพงศ์ศิริ บากบั่นมุมานะเพียรพยายามไขว่คว้าหาโอกาสทางการศึกษา ให้ตนเองจนสำเร็จ เป็น "หมอม้ง" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  S, M, L, XL ขนาดของเสื้อผ้าที่คนไทยคุ้นเคยกันดีราวกับท่องจำ แต่จะดีกว่าหรือไม่...หากเราจะมีขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไทยวาโก้ โตโยต้า เทสโก้ โลตัส ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) จัดการประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA National Forum ครั้งที่ 10 ภายใต้ หัวข้อ 'Lean & Seamless Healthcare'โดยที่บริบท ปรัชญา และข้อกำหนดต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม Lean & Seamless Healthcare ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  บทเรียนจากระยอง ถึงเซาท์เทิร์นซีบอร์ด เส้นทางการพัฒนาที่รอการมีส่วนร่วมเกือบ 30 ปี ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ทำให้จังหวัดระยองซึ่งเคยมีรายได้หลักมาจากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ตามโครงสร้างเศรษฐกิจสามขาอย่างสมดุล ต้องกลายมาเป็นเศรษฐกิจขาเดียว เพราะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ที่แม้จะมีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากรสูงที่สุดในประเทศ คือสูงกว่า 800,000 บาท ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 360 เมษายน 2552
  "ป้าไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากเมืองจีน ป้านำไปใช้ ควันพุ่งออกมา ป้าตกใจดึงปลั๊กไฟออกมาแทบไม่ทัน นี่ดีนะ ป้าไม่โดนไฟดูดตายไปก่อน ป้าจะทำยังไงดีล่ะ"Žนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปซื้อส้มที่ใส่ถุงตาข่าย 8 ลูก ราคา 70 บาท กลับถึงที่พัก แกะส้มใบแรกมันแกนๆ หนาๆ พอหยิบอีกลูก ข้างในเสียกินไม่ได้ ไปเที่ยววันเสาร์ อาทิตย์กลับเป็นวันหยุดโทร.ไปที่ ส.ค.บ.จังหวัดไม่มีคนทำงาน "ห้างฯ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  ผาเดียวดายมิเดียวดายยืนหน้าผาเดียวดาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 358 กุมภาพันธ์ 2552
  เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่วันข้างหน้าเด็กดีวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ที่ดีวันข้างหน้าเด็กมีความบกพร่อง พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นทุกข์ด้วยทุกข์ของเด็ก ก็คือทุกข์ของแผ่นดินใครคือเด็กพิเศษ?"เด็กพิเศษ" คือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (กว่าคนทั่วไป) เช่น 1. เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย2. เด็กสมาธิสั้น3. เด็กดาวน์ซินโดรม4. เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้5. เด็กออทิสติก6. เด็กพิการทางสมอง7. เด็กพิการซ้ำซ้อน8. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 357 มกราคม 2552
  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2552 ผมขออวยพรให้ประชาคมหมอชาวบ้าน ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนในการจัดทำ ผู้สนับสนุน ผู้นำหมอชาวบ้านไปสู่ผู้อ่าน และผู้อ่านทุกท่าน มีความสุขสวัสดีตลอดปีที่กำลังมาถึง ขอให้ความตึงเครียดใดๆ ที่มีในปี 2551 ได้ลดน้อยถอยลงและปลาสนาการไป ขอให้คนไทยมีชีวิตใหม่ สังคมใหม่ และการเมืองใหม่ที่สดใสกว่าเก่าสังคมที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามได้จะต้องมีธรรมครอง ธรรมคือความถูกต้อง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 356 ธันวาคม 2551
  เมื่อหมอชาวบ้านฉบับนี้ถึงมือท่านผู้อ่าน อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมายุครบ 81 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมอชาวบ้านขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ทรงพระเกษมสำราญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานคือความผาสุกของราษฎรทั้งประเทศ ราษฎรทั้งประเทศจะมีความผาสุกก็ต่อเมื่อแผ่นดินมีธรรมครอง ตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 355 พฤศจิกายน 2551
  ความเป็นธรรมทำให้อยู่ร่วมด้วยความสุขถ้าขาดความเป็นธรรมทำให้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม เพื่อความเป็นธรรม มนุษย์ยอมได้ทุกอย่างแม้แต่สละชีวิต ประเทศไทยมีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดความรุนแรง เพราะขาดความเป็นธรรม สังคมไทยเป็นสังคมชนชั้นมาแต่เดิม คนชั้นล่างหรือคนจนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยประการต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ ...