อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  นกพิราบที่ผู้เขียนได้มาจากเพื่อนชื่อวิชัย มี ๒ ตัว ตัวหนึ่งสีเทาดำ เป็นตัวผู้ อีกตัวสีน้ำตาลอ่อน เป็นตัวเมีย ทั้ง ๒ ตัวมีลักษณะดีของนกพิราบสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นแววตา ที่เรียกอายไซน์ (eye sign) ก็ตรงตามตำราที่เราเสาะแสวงหามาดูกัน หรือส่วนสัดต่างๆ ก็ดูทะมัดทะแมง นกทั้ง ๒ ตัวขยันขันแข็งในการผสมพันธุ์อย่างยิ่ง เพียงชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานที่ผู้เขียนนำมาเลี้ยง เจ้านกตัวเมียเริ่มวางไข่ ต่อมาฟักเป็นตัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้มอบรางวัลการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare Award) ในระดับโรงพยาบาล ๖ แห่ง และระดับหน่วยงานในโรงพยาบาล ๒ แห่ง เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศคุณงามความดี ที่ดูแลคนไข้และประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ในงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  คนไทยกำลังมีความขัดแย้งกันครั้งใหญ่ อาจจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด เหตุของความขัดแย้งและความรุนแรง คือ การขาดความเป็นธรรมความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับมนุษย์ ถ้ามีความเป็นธรรมแล้วลำบากอย่างใดก็ยอมได้ หรือแม้ตายก็ยอมได้ถ้ามีความเป็นธรรม ผู้คนจะรักกันมากและรักชาติ แต่ถ้าขาดความเป็นธรรมก็นำไปสู่การเกลียดชัง หรือถึงกับเกลียดชาติก็มีประเทศไทยขาดความเป็นธรรมทุกด้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  ทำอย่างไรจึงจะป้องกันหรือทำให้การทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปัญหาผลประโยชน์ขัดกัน (conflict of interest) ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ที่มีความสัมพันธ์หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทธุรกิจในรูปแบบต่างๆ นั้น จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับเงินสนับสนุนไปประชุมดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  กรณีที่กลุ่มแพทย์โรงพยาบาลตามชายแดนของประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เพื่อยื่นข้อเสนอขยายสิทธิหลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไร้สถานะ (กะเหรี่ยง พม่า มอญ) เพราะโรงพยาบาลตามชายแดน 15 จังหวัดต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ในการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ว่า "เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 5 ปีของการบังคับใช้ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า หัวข้อข้างบนเป็นละครเวทีเรื่องใหม่ หรือภาพยนตร์สุดฮิตที่กำลังจะเข้าฉายนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายใดๆทั้งสิ้นขณะนี้ในประเทศไทย ตัวเลขจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ระบุว่าในปี 2552 มี แพทย์ทั้งประเทศ 3.9 หมื่นคน ทำงานอยู่ในกรุงเทพ 1.5 หมื่นคน (38.5%) เหลือทำงานอยู่ในต่างจังหวัด 75 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 372 เมษายน 2553
  โรงเรียนแพทย์เห็นความสำคัญในการบ่มเพาะจริยธรรมให้นักศึกษาแพทย์ เพื่อให้เห็นคุณค่าของการเป็นหมอที่ดี ตระหนักในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันในการเป็นแพทย์ที่ดีของประชาชนในอนาคตโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ไม่คิดว่าการสอนจริยธรรมโดยจัดชั่วโมงบรรยายให้นักศึกษาแพทย์ฟังจะได้ประโยชน์ จึงจัดเวทีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การทำงานดูแลคนไข้ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเติบโตเป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) ชั้นแนวหน้าของเอเชียเทียบชั้นประเทศต้นแบบอย่างสิงคโปร์ได้ในระยะเวลาเพียงไม่ถึงหนึ่งทศวรรษ ส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวของโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ทุกรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของทวีปเอเชีย แต่ความสำเร็จนี้กลับส่งผลกระทบกับโครงการหลักประกันสุขภาพต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มีการกล่าวถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสาระสำคัญให้เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนที่กำหนด ถ้าไม่รับต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนั้นเมื่อรับคนพิการเข้าทำงาน ...