อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  ในที่สุดร่างกฎหมายอุ้มบุญ ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้ว ยังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการต่อไปอีกในรัฐสภา ในขณะที่คู่สมรสบางคู่หรือคุณแม่บางคนตัดสินใจคุมกำเนิดหรือทำหมันเพราะไม่ต้องการมีบุตรหรือตัดสินใจทำแท้ง แต่ก็มีใครบางคนหรือคู่สมรสบางคู่กลับต้องการบุตรมากเหลือเกิน ปัจจุบันเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์สามารถสนองความต้องการ ได้มากขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  "สปสช.พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความ ยั่งยืนเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ พร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและผู้ให้บริการมีความสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  โรคไข้ปวดข้อชิคุนกุนยา(Chikungunya Fever)โรคชิคุนกุนยานี้เป็นโรคเก่า แต่อุบัติใหม่ รู้จักกันมานานเกือบ 60 ปี (พ.ศ.2495) โดยที่วินิจฉัยครั้งแรกในประเทศแทนซาเนียชิคุนกุนยา (Chikungunya) เป็นภาษามากอนดี แปลว่าตัวโค้งงอ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง มีผื่น ปวดข้อมากจนตัวโค้งงอ เลยตั้งชื่อโรคนี้ตามลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยานี้เคยระบาดในประเทศไทยมาก่อนในช่วงปี พ.ศ.2500-2510 มีการระบาดอย่างมากในเด็ก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 363 กรกฎาคม 2552
  หญิงสาวคนหนึ่ง ถูกไฟฟ้าช็อตจนต้องตัดแขนและขาทั้ง 2 ข้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้จะเดินไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวโดยใช้รถเข็น แม้จะไม่มีมือแต่เธอใช้ท่อนแขนทั้ง 2 ข้าง ฝึกเขียนหนังสือ วาดภาพ ใช้คอมพิวเตอร์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  ผู้อ่านอาจจะใช้เวลากับการอ่านหนังสือสักเล่มหรือบทความสักบทไม่นาน แต่สำหรับผู้จัดทำหนังสือแล้ว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  1พฤษภาคม พ.ศ.2522 เป็นวันที่นิตยสารหมอชาวบ้านฉบับปฐมฤกษ์ออกวางแผงหนังสือทั่วประเทศ ถือเป็นมิติใหม่ในเรื่องสุขภาพของประเทศไทยในขณะนั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 362 มิถุนายน 2552
  แวดวงสาธารณสุข "หมอหม่อง" หรือนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  - สร้างสรรค์จินตนาการ สร้างเสริมจริยธรรม- มูลนิธิเด็ก ขอเชิญชวนนักเขียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบหนังสือ เยาวชน และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานเด็กยอดเยี่ยม ปีที่ 151. การประกวดนิทานรุ่นเยาว์ผู้ส่งผลงาน : เยาวชนอายุ 6 - 12 ปี2. การประกวดนิทานยอดเยี่ยมผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป3. การประกวดภาพประกอบนิทานผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ศิลปิน หรือนักวาดภาพประกอบขอรับรายละเอียด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  นานมีบุ๊คส์เปิดตัวหนังสือ "ธรรมชาติช่วยชีวิต"ผลงานของ ดร.ทอม อู๋ (Dr.Tom Wu) แพทย์ชาวไต้หวัน"ธรรมชาติช่วยชีวิต" เป็นคู่มือแนะนำอาหารและการดำเนินชีวิตเพื่อรักษาตัวเองและผู้อื่น เขียนจากประสบการณ์ของแพทย์รักษาโรคมะเร็ง ที่ครั้งหนึ่งเคยเกือบจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งหนังสือเล่มนี้ต้องการแบ่งปันประสบการณ์การดูแลสุขภาพเป็นเวลาหลายปีของผู้เขียนให้กับผู้อ่าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 361 พฤษภาคม 2552
  นักวิจัย นักคิด นักวิชาการ เห็นพ้องงานวิจัยท้องถิ่น ช่วยแก้ทุกปัญหาจากต้นเหตุ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ชาวบ้านรู้จักคิดและทำอย่างมีเหตุผล เป็นการเติมเต็มความสุข และเห็นคุณค่าให้กับตัวเอง จนก่อเกิดพลังขับเคลื่อนสังคม จากงานสัมมนาวิชาการ10 ปี เรื่อง "ชาวบ้าน วิจัย...รากฐานใหม่ของสังคม" เนื่องในงานวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นายปัญญา โตกทอง ...