อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  ประชาชนที่มาโรงพยาบาล จะพบเห็นและรู้จักหมอ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ เจ้าหน้าที่ห้องตรวจปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่เวชระเบียน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเข็นเปลอาคารสถานที่ที่ประชาชนพบเห็น เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาล ห้องตรวจคนไข้ฉุกเฉิน ห้องตรวจคนไข้นอก ห้องจ่ายยา ห้องตรวจปฏิบัติการต่างๆ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 348 เมษายน 2551
  นพ.ประเวศ วะสีขอให้เข้าถึงสิ่งสูงสุดหมอชาวบ้านฉบับนี้ออกมาในเดือนแห่งสงกรานต์ ซึ่งเคยเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเมื่อก่อน "กรุษ" กับ "กราน" ซึ่งหมายถึงวันตรุษไทยและวันสงกรานต์ จะเป็นวันรื่นเริงเบิกบานของชาวบ้าน มีการไปทำบุญที่วัด และเล่นกรุษเล่นกราน หญิงสาวชายหนุ่มจะมีโอกาสพบกัน มีการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ให้อยู่เย็นเป็นสุข ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 344 ธันวาคม 2550
  นพ.ประเวศ วะสีเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระปฐมบรมราชโองการเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ที่เรียกว่า ๖๐/๘๐ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นี้ เราควรคิดถึงพระปฐมบรมราชโองการกันให้มากๆ ประโยชน์สุขของมหาชนเกิดขึ้นจากแผ่นดินมีธรรมครองธรรมในที่นี้หมายถึงความถูกต้อง ต้องมีความถูกต้องทั้งแผ่นดินจึงจะเกิดประโยชน์สุขของปวงชนความถูกต้องทั้งแผ่นดิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  นพ.ประเวศ วะสีเบาหวาน-ความดันเลือดสูง มฤตยูเงียบโดยไม่จำเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูง มีชุกชุมในประชากรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการรักษา ส่วนน้อยที่ได้รับการรักษาการรักษาก็ไม่ดีพอ เพราะหมอยุ่ง โรงพยาบาลยุ่ง ขาดปฏิสัมพันธ์เชิงคุณภาพระหว่างผู้รักษาและผู้รับการรักษาทั้งการเป็นโดยไม่รู้ตัวและการดูแลรักษาที่ขาดคุณภาพ เปรียบประดุจมฤตยูเงียบที่คุกคามสุขภาพคนไทย ทำให้อวัยวะต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 341 กันยายน 2550
  นพ.ประเวศ วะสีแพทยศาสตร์ศึกษาที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์วันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี วงการแพทย์ถือเป็น"วันมหิดล" ที่ศิริราชจะมีพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือสมเด็จพระราชบิดาของวงการแพทย์ไทยสมเด็จพระราชบิดาทรงสอนนักศึกษาแพทย์ว่า "ฉันไม่ได้ ต้องการให้เธอเป็นแพทย์เท่านั้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  นพ.ประเวศ วะสีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ รากฐานของสังคมสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ต้องเป็นสังคมคุณธรรม ในท่ามกลางระบบสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน สังคมคุณธรรมเกิดไม่ได้ เรามีวัดตั้ง ๓๐,๐๐๐ วัด พระตั้ง ๒๕๐,๐๐๐ รูป ทุกวันพระให้ศีลทั่วประเทศหลายหมื่นเที่ยว แต่ศีลธรรมก็ไม่เกิดพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ให้คณะรัฐมนตรีและข้าราชการ ทั้งหลายดำรงตนอยู่ในความสุจริต แต่ความไม่สุจริตและความฉ้อฉลต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  พฤษภาคมเดือนแห่งพหุมงคลประเวศ วะสีในเดือนพฤษภาคม มีวันอันเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ดีๆ หลายอย่าง เช่น๑๑ พฤษภาคม ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และพระพรหมมังคลาจารย์ หรือท่านปัญญานันทภิกขุ (อายุต่างกัน ๑ รอบ)๒๗ พฤษภาคม ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ปีนี้ครบ๑๐๑ ปี๓๑ พฤษภาคม (ปีนี้) ตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 337 พฤษภาคม 2550
  โรคลมจากความร้อนที่ผ่านมาเคยมีข่าวการตายของเด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่ ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดอยู่กลางแดดเปรี้ยง เพราะความเผอเรอของผู้ใหญ่ บางครั้งก็มีข่าวนักวิ่งมาราธอนหรือทหารใหม่เป็นลมหมดสติ ถูกหามเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากวิ่งอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ เกิดคลื่นความร้อนที่ประเทศฝรั่งเศส ทำให้มีคนตายไปถึง ๑๔,๘๐๐ คน การเจ็บป่วยและการตายเนื่องจากอากาศร้อน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กไทยหมดไปกับสื่อร้ายเด็กต้องเผชิญกับสื่อประเภทหนัง ละครไทยที่มีฉากยั่วยุทางเพศ หรือมีฉากรุนแรง3 ฉากทุก1 ชั่วโมง และเด็กร้อยละ 30 ยังเสพสื่อลามกเป็นประจำพบแนวโน้มเด็กไทยใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และมือถือ เป็นเทคโนโลยีที่เด็กไทยนิยมใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก 6-7 ชั่วโมงต่อวัน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 335 มีนาคม 2550
  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (1)ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นแค่อาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค" ดูแลคนที่คุณรู้จักและไม่รู้จักให้มีสุขภาพดี โดยไม่ใช้ยา ลองคิดดู! กี่คนที่คุณรัก/กี่คนที่คุณรู้จัก มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่กินยาเท่าไรก็ไม่หาย เช่น มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดตีบ อัมพฤกษ์-อัมพาต เบาหวาน เก๊าต์ ข้อ กระดูกเสื่อม สมรรถภาพทางเพศเสื่อม รวมทั้ง โรคอ้วน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย ...