อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท โดยมี รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการผลการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๕๒ คณะกรรมการฯ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดทำโครงการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่สูลูก เฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มทางรอด ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยเด็กโรคตับที่ยากไร้ ด้วยวิธีการปลูกถ่ายตับจากพ่อแม่ที่ยังไม่เสียชีวิต นับเป็นครั้งแรกในไทย และพัฒนาการแพทย์ให้ก้าวหน้าทัดเทียมต่างประเทศศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  คำถาม กาแฟ...ลดความอ้วนได้จริงหรือ? กาแฟ... เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลก"กาแฟ" ในภาษาไทย หรือคำว่า "coffee" ในภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่โดยเนื้อกาแฟแล้วจะมีรสขม แต่ด้วยการปรุงรสด้วยน้ำตาล พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นด้วย นม ครีม หรือครีมเทียม ทำให้กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั้งโลก ทั้งนี้ เมื่อดื่มกาแฟแล้วจะทำให้ผู้ดื่มรู้สึกสดชื่น ตื่นตัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  การรักษาพยาบาลคนไข้ เป็นงานหนัก นอกจากความยุ่งยากซับซ้อนจากโรคหรือการบาดเจ็บแล้ว ผู้รักษาพยาบาลยังต้องยุ่งยากกับความต้องการและความคาดหวังของคนไข้และกลุ่มญาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระและความเครียดอย่างไรก็ดี การที่หมอ พยาบาล และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ยังมีความสุขจากการทำงาน แม้จะเผชิญกับปัญหามากมาย เพราะคนเหล่านี้มิได้คิดว่า การทำงานเป็นเพียงกิจกรรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 378 ตุลาคม 2553
  คนไทยในสมัยโบราณ ก่อนเริ่มมีการศึกษาระบบแผนตะวันตกเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ พ่อแม่ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับอนาคตของบุตรหลาน จะใช้วิธีฝากตัวให้เข้าไปเป็น “เด็กวัด” ตั้งแต่กินอยู่หลับนอน, ช่วยกิจของสงฆ์และงานต่างๆทั่วไป พระภิกษุท่านก็ถือเป็นลูกหลานช่วยแนะนำสั่งสอนให้ความรู้, ให้การศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส และ นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด ผู้เชี่ยวชาญโรคไต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์ นพ.ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ศึกษาพยาธิกำเนิดของการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในมนุษย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๐๑๐ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลสมิติเวช เชิญชวนหญิงไทยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวนด์ ในกิจกรรม "Wacoal Cares Your Breasts. Mammogram Saves Your Life." นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานงานโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ๒๐๑๐" กล่าวว่า "สถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 377 กันยายน 2553
  ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ ๑๐๐ ปี ของมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า รางวัล "แม่ ๑๐๐ ปี" มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ โดยคัดเลือกจากแม่ที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปีที่ยังมีสุขภาพดี ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "แม่ ๕ แผ่นดิน" คือเป็นแม่ซึ่งเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และมีชีวิตอยู่มาถึงรัชกาลปัจจุบันการคัดเลือก "แม่ ๑๐๐ ปี" ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  สธ.พร้อมบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดรวม ๓ สายพันธุ์แก่ ๗ กลุ่มเสี่ยง ฟรี ๒.๑ ล้านโด๊ส ที่โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เริ่ม ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ตุลาคมปีนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มมารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิดครอบคลุม ๓ สายพันธุ์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  ตามที่มีข่าวว่า น.ส.เคล่า มาร์เทลล์ นางงามรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกาประจำปีนี้ ประกาศจะต่อสู้และรณรงค์ต่อโรคศีรษะล้านซึ่งเธอป่วยตั้งแต่เด็ก ด้วยการใช้สถานภาพดังกล่าว และการยอมรับตัวเองให้ผู้คนตระหนักต่อภัยของโรคดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ประวิตร พิศาลบุตร แพทย์โรคผิวหนัง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นโรคผมร่วงแบบเป็นหย่อม (alopecia ...