คู่มือดูแลสุขภาพ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 201 มกราคม 2539
  รู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหว : ศิลปะแห่งความสุข/ของฝากจากอเมริกา (ตอนที่ 4)ในช่วงเดือนสิงหาคม 2538 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อร่วมประชุมสัมมนานานาชาติ (3rd World Congress of Medical Acupuncture and Natural Medicine) ซึ่งจัดโดย “มูลนิธิการแพทย์ ธรรมชาติแห่งโลก” (World Natural Medicine Foundation) ที่เมืองเอดมอนตัน ประเทศแคนาดา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 199 พฤศจิกายน 2538
  ท่านอนอันตรายมนุษย์ใช้เวลานอนนานถึงหนึ่งในสามส่วนของอายุขัย กล่าวคือปกติคนเราจะนอนวันละประมาณ 8 ชั่วโมงทารกเกิดใหม่อาจนอนมากกว่า 12 ชั่วโมงเด็กนอนวันละ 10-12 ชั่วโมงผู้ใหญ่นอน 8-10 ชั่วโมงและเมื่อมีอายุมากขึ้นเวลานอน จะน้อยลงตามลำดับการนอนเป็นการพักผ่อนกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาตลอดวัน อิริยาบถต่าง ๆ ล้วนใช้กล้ามเนื้อเพื่อต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกการนอนจึงเป็นท่าที่กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 199 พฤศจิกายน 2538
  ธาลัสซีเมียข้อน่ารู้1. ไขกระดูก ซึ่งอยู่ภายในโพรงกระดูกทุกส่วนของร่างกาย มีหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด แล้วป้อนเข้ากระแสเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายเม็ดเลือดแดง ทำหน้าที่นำก๊าซออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายให้เกิดการเผาผลาญอาหารจนเกิดพลังงานให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และขนถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญดังกล่าว ไปซับออกที่ปอดเม็ดเลือดขาว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 198 ตุลาคม 2538
  ยาแก้ฝ้า ระวังเพิ่มฝ้าในยุคนี้มีการตื่นตัวกันมาก ในเรื่องการรักษาฝ้า และมีตัวยาที่ปลอดภัยให้เลือกใช้มากมายหลายยี่ห้อ ผิดกับสมัยก่อนที่การรักษาฝ้าผูกขาดอยู่กับครีมไข่มุก ซึ่งเป็นครีมทาแก้ฝ้าในสมัยก่อนสั่งเข้ามาจากไต้หวัน มีส่วนผสมของสารปรอท และส่วนผสมบางอย่างของครีมที่ทำให้เกิดความแวววาว จึงเรียกว่าครีมไข่มุกครีมไข่มุกที่มีส่วนผสมของสารปรอท ซึ่งวงการแพทย์พบว่าทำให้เกิดอันตราย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 198 ตุลาคม 2538
  โรคเกาต์ กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมต้องเดินทางไปประชุมที่เมืองวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่า 10 วัน สภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนั้นมีฝนตกทุกวัน ค่อนข้างขึ้นและร้อนอบอ้าว อยู่แต่ในห้องปรับอากาศ เหงื่อไม่ค่อยออก อาหารการกินแพงมากเมื่อเทียบกับเมืองไทย จึงต้องวนเวียนและเข้ากินอาหารประเภทฟาสฟู้ด เบอร์เกอร์ ทั้ง ๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 198 ตุลาคม 2538
  ผ่าตัดซีสต์ดิฉันไปผ่าตัดซีสต์และวันที่ไปตัดไหมพบก้อนซีสต์ขึ้นอีก จำเป็นต้องผ่าตัดอีกครั้งหรือไม่ ถ้าทิ้งไว้จะเป็นอันตรายหรือไม่ผู้ถาม วิชชุดา/นครศรีธรรมราชผู้ตอบ นพ.กริช โพธิสุวรรณดิฉันเป็นไฟโบซีสต์ (fibrocyst) ที่เต้านม หมอผ่าเอาออกหมดแล้ว แผลกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร แต่หลังจากผ่าตัดได้ 7วัน ไปตัดไหมพบว่ามีก้อนซีสต์เท่าเดิม กดเจ็บกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไข้ ตอนนี้เจ็บน้อยลง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 197 กันยายน 2538
  ความดันเลือดสูงข้อน่ารู้1.หัวใจของคนเราทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดทั่วร่างกาย ทำให้เกิดแรงดันขึ้นภายในหลอดเลือดแดง ซึ่งสามารถใช้เครื่องวัดความดัน ทำการตรวจวัดไม่ได้ โดยนิยมวัดที่บริเวณต้นแขน และมีหน่วยของค่าความดันเป็น “มิลลิเมตรปรอท”ความดันเลือดมีค่าที่วัดได้ 2 ค่า ได้แก่ ความดันช่วงบน(หรือความดันซิสโตลี) ซึ่งเป็นค่าความดันเลือดที่วัดได้ขณะหัวใจบีบตัว ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 196 สิงหาคม 2538
  แอลกอฮอล์ กับโรคหัวใจพักนี้มีเรื่องแอลกอฮอล์กับโรคหัวใจปรากฏในวารสารทั้งรายวันและรายปักษ์บ่อยครั้ง ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยมีข้อความเป็นเชิงให้เข้าใจว่าแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในรูปของเหล้าองุ่นในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้บทความเหล่านี้มีความจริงอยู่บ้าง แต่ไม่ตลอด กล่าวคือ ผู้เขียนมักไม่บอกทุกแง่ทุกมุมของแอลกอ-ฮอล์ ผมคิดจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังอย่างไม่เป็นวิชาการนัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 195 กรกฎาคม 2538
  เล็บ บอกโรคการแพทย์จีนได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้มากมาย จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้1. ตัวเล็บเป็นร่อง1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 181 พฤษภาคม 2537
  น้ำตาลและสารทดแทนความหวาน“อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย”เป็นบทกวีของท่านสุนทรภู่ ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยเป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้น ความหวานจากอ้อยตาลในอาหารก็ยังเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของเราเสมอมานอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในตลาดโลกรายหนึ่งอีกด้วยในระยะหลังนี้คนไทยได้มีการตื่นตัวตามนักวิชาการในประเทศที่พัฒนาแล้ว ...